19. maj 2020

10,5 millioner kroner til tre nye forskningsideer

NYE FORSKNINGSBEVILLINGER

Danmarks Frie Forskningsfond støtter tre nye projekter på KU Samfundsvidenskab. I et af projekterne, med titlen "Social Media and Political Representation" (SoMeRep), skal Professor Anne Rasmussen og Adjunkt Gregory Eady bl.a. undersøge, hvad den politiske dialog på sociale medier betyder for den demokratiske debat og uligheder i demokratisk repræsentation i hhv. Danmark, Storbritannien og USA.

Professor Anne Rasmussen
Professor Anne Rasmussen.

I de senere år har sociale medier ændret rammerne for den politiske dialog markant. Både politikere og borgere er særdeles aktive på Twitter, Instagram og Facebook, men er der forskel på hvilke grupper af borgere, der er repræsenterede i den politiske dialog, og i hvilken grad politikerne i de tre lande tager højde for borgernes politiske ønsker i deres arbejde?

Med en bevilling på næsten 5 mio. kr. skal professor Anne Rasmussen og Gregory Eady fra Institut for Statskundskab sammen med Andreu Casas (Universiteit van Amsterdam) og Jørgen Bølstad (Universitetet i Stavanger) undersøge den politiske debat på sociale medier og dens betydning for det repræsentative demokrati i Danmark, Storbritannien og USA.

Adjunkt Gregory Eady
Adjunkt Gregory Eady.

- Ved at koble nye survey data fra befolkningen og politikerne med deres adfærd på sociale medier vil vi analysere forholdet mellem deres adfærd on- og offline samt hvor lydhøre politikerne er overfor forskellige dele af befolkningen”, udtaler Anne Rasmussen

Projektet vil bl.a. også se nærmere på digital dannelse:

- Ved hjælp af en række felteksperimenter i de enkelte lande vil vi undersøge, om der er forskel på, hvilke reaktioner sociale minoriteter og kvinder får på deres adfærd på sociale medier sammenlignet med resten af befolkningen” forklarer Gregory Eady.

SoMeRep løber over fire et halvt år.

Også DFF-midler til projekter om klima og finansiel økonometri

To andre forskningsideer på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet er begge støttet med 2,8 mio. kr. fra Danmarks Frie Forskningsfond:

Vital Politics: Rethinking Normativity in the Anthropocene

Professor mso Lars Tønder
Professor mso Lars Tønder.

Bevillingsmodtager: Professor mso Lars Tønder, Institut for Statskundskab

Om projektet

Vital Politics undersøger, hvordan hensynet til planter, dyr, og andre former for ikke-menneskeligt liv kan inddrages i begrundelsen af politiske normer for bekæmpelsen af den globale opvarmning. Udgangspunktet er fremkomsten af en ny geologisk epoke—kaldet ”den antropocæne epoke”. "Vital Politics" viser hvordan denne epoke stiller nye krav til de politiske normer for fælles handling, hvilket også har betydning for udviklingen af demokratiske institutioner og sociale fælleskaber. Projektet dækker både filosofiske debatter og mere konkrete tiltag, herunder et rollespil som undersøger, hvordan man kan inddrage planter, dyr, og andet ikke-menneskelig liv som aktiv deltagere i internationale klimaforhandlinger. Ambitionen bag Vital Politics er at vise, hvordan sådanne tiltag kan underbygge effektive og langvarige samfundsforandringer.

Robust Econometric Methods in Empirical and Quantitative Finance

Lektor Rasmus Søndergaard Pedersen
Lektor Rasmus Søndergaard Pedersen.

Bevillingsmodtager: Lektor Rasmus Søndergaard Pedersen, Økonomisk Institut

Om projektet

Betragt en professionel investor, der ejer en portefølje af aktier. Investoren kan før eller siden stille sig følgende spørgsmål: Givet at porteføljens værdi steg i går, kan jeg så forvente, at porteføljen leverer et positivt afkast i dag? Hvilke faktorer driver risikoen på min portefølje, og hvordan kan jeg undersøge, hvilke af faktorerne der er mest vigtige? Hvordan vælger jeg den bedst egnede model til at kvantificere risikoen på min portefølje, og hvor gode er mine risikoestimater? Sådanne spørgsmål er vigtige emner inden for anvendt finansiering. For at kunne besvare spørgsmålene er det væsentligt for investoren at tage højde for to essentielle, veldokumenterede egenskaber for aktier: Graden af udsving i aktiepriser varierer over tid, og det er relativt sandsynligt, at prisen på en aktie kan falde eller stige meget. Teknisk betegnes disse egenskaber som henholdsvis, at aktier har tidsvarierende volatilitet, og at aktieafkast er tunghalede. Forskningsprojektet vil udvikle nye forbedrede statistiske metoder, der kan besvare bl.a. ovenstående spørgsmål, mens metoderne på samme tid tager højde for de nævnte egenskaber ved aktieafkast. Metoderne vil bl.a. være relevante for banker med henblik på at opnå en forbedret kvantificering og forvaltning af finansielle risici.