6. juli 2020

De første forskere med speciale i insektsygdomme uddannes fra KU

Insekter

Københavns Universitet skal i et samarbejde mellem insektindustrien og andre europæiske universiteter uddanne de første forskere med speciale i insektsygdomme. Forskerne skal hjælpe den voksende insektindustri med at holde insekterne sunde og raske.

Fårekylling
Typisk er det forskellige virussygdomme, som kan udgøre en trussel mod insekterne og kan lægge en hel produktion ned. Men de virussygdomme, der rammer insekter er meget specielle og minder ikke om andre vira, som fx fugleinfluenza, der kan ramme almindelige dyrebesætninger. Foto: Getty 

Melorme, Fårekyllinger og Sort Soldaterflue. At dyrke insekter og udnytte deres proteinholdige kroppe som fødekilder til mennesker og husdyr er en voksende industri i Danmark og i resten af verden. Men i dag ved vi ikke nok om, hvordan vi sikrer sunde bestande og godt helbred hos de små kræ, som man gør det med eksempelvis svin eller køer.

”Insekter bliver ligesom alle andre produktionsdyr syge på grund af mikroorganismer. Derfor er vi i gang med at uddanne en ny generation af forskere, som kan hjælpe med at behandle og undgå sygdomme i produktionen,” forklarer professor Jørgen Eilenberg fra Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet.

Uddannelsen af de særlige insektforskere er en del af en stor europæisk Marie Curie-bevilling, hvor i alt 15 ph.d.-studerende ansættes for at blive klogere på insekternes sygdomme. Projekterne udføres i et samarbejde mellem universiteter i Europa og insektindustrien. Tre af de ph.d.-studerende ansættes i Danmark.

”Deres forskning skal kaste ny grundvidenskabelig viden af sig, som kan bruges af forskningsverdenen og insektproducenterne,” siger Jørgen Eilenberg.

Et nyt landbrugsdyr

Grundlæggende er insekter meget anderledes end andre dyr, vi mennesker igennem tiden har domesticeret, avlet og brugt som fødekilde. Derfor ved vi heller ikke alverden om, hvordan vi holder kæmpe bestande på flere millioner insekter raske og fri for forskellige sygdomme.  

Typisk er det forskellige virussygdomme, som kan udgøre en trussel mod insekterne og kan lægge en hel produktion ned. Men de virussygdomme, der rammer insekter er meget specielle og minder ikke om andre vira, som fx fugleinfluenza, der kan ramme almindelige dyrebesætninger.  

”Sygdommene er anderledes, fordi insekter er en meget anderledes dyregruppe,” siger Jørgen Eilenberg.

Skal hjælpe hele populationer

De nye forskere skal ikke foretage behandling af det enkelte insekt, som den traditionelle dyrlæge gør det med produktionsdyr. De skal først og fremmest skaffe den nødvendige viden om, hvad der gør insekterne syge, og hvordan vi bedst undgår, at der kommer epidemier i insektproduktionen.

”Meningen er, at de skal hjælpe mennesker i produktionen med at være opmærksomme på insekternes sundhed. En stor forskel er, at det ikke er det enkelte individ, der skal reddes. Hvis der er en syg ko, så er det i sig selv vigtigt, at dén ko hjælpes. Hvis der er syge insekter, så er det den samlede population, der skal hjælpes,” siger Jørgen Eilenberg.

I EU produceres der i alt ca. 6.000 tons insekter årligt til foder og fødevarer. Branchen forventer, at dette tal vil stige til mere end 1 mio. tons i 2028, svarende til en årlig gennemsnitlig vækst på mindst 65 pct. (kilde: Institut for Fødevare -og Ressourceøkonomi) 

Ud over Jørgen Eilenberg er lektorerne Annette Bruun Jensen, Henrik H. de Fine Licht og Nicolai Vitt Meyling involveret i ledelsen af projektet og vejledning af de tre ph.d.-studerende.

Læs mere på https://www.insectdoctors.eu/en/insectdoctors.htm

Emner