29. juli 2020

EU støtter udvidet universitetssamarbejde

Samarbejde

Universitetsalliancen 4EU+, som Københavns Universitet er medlem af, har fået EU-midler til at udvikle et samarbejde, der skal styrke understøttelsen af forskning og innovation. Erfaringerne skal blandt andet danne grundlag for anbefalinger til EU’s fremtidige forsknings- og bevillingspolitik.

Fælles uddannelser og udveksling af studerende har indtil nu været kernen i universitetsalliancen 4EU+, men nu udvider alliancen sit samarbejde til også at fokusere på, hvordan universiteterne understøtter forskning og innovation. Det bliver muligt, efter at EU-Kommissionen har bevilget cirka to millioner euro til et samarbejdsprojekt under Horizon 2020-programmet. Projektet koordineres af Københavns Universitet.

Bedre samarbejde blandt Europas universiteter

Forskningsverdenen er kompetitiv. Universiteter konkurrerer om bevillinger, de bedste forskere, adgang til det bedste udstyr og de bedste data. Med de nye bevillinger opfordrer EU-Kommissionen europæiske universiteter til at undersøge, om – og hvordan – de kan styrke den europæiske forskning gennem øget samarbejde og gennem innovative tilgange til at understøtte forskning og innovation.

Projektet, som hedder TRAIN4EU+ (Transforming ReseArch & INnovation agendas and support in 4EU+), skal blandt andet:

  • identificere og udvikle best practices inden for HR og forskningsstøtte (fx inden for talentprogrammer og rekruttering og fastholdelse af medarbejdere)
  • kortlægge barrierer for internationalt forskningssamarbejde (lokale/nationale/europæiske rammebetingelser, love, traditioner og praksisser)
  • skabe overblik over forskningsinfrastruktur på de seks universiteter i alliancen og undersøge mulighederne for udvidet samarbejde og deling
  • undersøge mulighederne for øget samarbejde med det omgivende samfund, fx borgere og erhvervsliv
  • undersøge og udvikle strukturer, som fremmer samarbejdet om fælles forskningsagendaer, fx omkring COVID19 og EU Green Deal

Erfaringerne fra projektet skal danne grundlag for anbefalinger til EU’s fremtidige forsknings- og bevillingspolitik.

Bevillingen skal ikke finansiere konkrete forskningsprojekter i alliancen.

Seks universiteter

4EU+-alliancen består af seks europæiske universiteter. De øvrige medlemmer er Charles University i Prag, Heidelberg University, Sorbonne University i Paris, University of Milan og University of Warsaw. 4EU+ blev i 2019 udvalgt af EU-Kommissionen som et pilotprojekt i det såkaldte European University Initiative, der vil være implementeret i fuldt omfang under det næste Erasmus-program 2021-2027.

Læs mere om 4EU+ på alliancens hjemmeside

Læs pressemeddelelsen fra 4EU+ om TRAIN4EU+