17. august 2020

Mangfoldighed skaber et bedre universitet

Pride

Mangfoldighed og forskellighed gør os bedre til at løse universitetets kerneopgaver og være til gavn for samfundet. Det skriver Bente Merete Stallknecht i forbindelse med ugens Pride.

Prorektor Bente Merete Stallknecht. Regnbueflag i baggrunden
Af Prorektor Bente Merete Stallknecht

Årets Pride er i gang. Godt nok har coronaen forhindret den fysiske parade, hvor 35.000 mennesker sidste år skabte en fantastisk stemning igennem gaderne fra Frederiksberg til Rådhuspladsen, men regnbueflaget vajer stadig over hele hovedstaden i den uge på året, hvor vi både hylder mangfoldigheden og sætter diversitet, inklusion og ligestilling på dagsordenen.

På Københavns Universitet (KU) har vi også hejst regnbueflaget, og vise at vi har plads til forskellighed. Rum til at tænke frit. Det er nogle af universitetets grundsten – vores dna – når vi arbejder med at frembringe ny viden, nye erkendelser og derved kunne være til gavn for samfundet.

Mangfoldighed gør os bedre til at løse kerneopgaverne

Hvis ikke der er accept af forskellighed, kan vi heller ikke anskue et problem fra forskellige vinkler. Hvis vi ikke har plads til mangfoldighed, spænder vi ben for os selv og kan ikke frembringe løsninger, tænke frie tanker og skabe innovative produkter, som på forskellig vis gør vores verden rigere, klogere eller mere bæredygtig. Kort sagt gør mangfoldighed og forskellighed os bedre til at løse universitetets kerneopgaver.

Hvis ikke der er accept af forskellighed, kan vi heller ikke anskue et problem fra forskellige vinkler.

Bente Merete Stallknecht

Derfor hejser vi regnbueflag på alle KU’s campusser, og derfor har vi øget fokus på ligestilling og mangfoldighed som et strategisk mål og erklærede værdier på KU. Et mål vi løbende arbejder på at manifestere i hverdagen på universitetet.

Hensigter og ord skal ud og leve blandt medarbejdere og studerende

For et år siden etablerede KU-medarbejdere et LGBTQIA+ netværk, som arbejder med at styrke diversiteten på KU. I KU’s ledelse prøver vi løbende at lære ’best practice’ fra andre universiteter, organisationer og virksomheder, og jeg glæder mig til inden længe at drøfte med mine kolleger, hvordan KU mere konkret kan arbejde med mangfoldighed – herunder LGBT+. Og særligt glæder jeg mig til, at hensigter, ord og initiativer kommer ud og leve blandt ansatte og studerende som konkrete handlinger i hverdagen.

Den hyldest og opmærksomhed, der er på mangfoldighed og ligestilling her under Priden, skal ikke kun kunne ses og mærkes én uge om året. Tværtimod skal vi bruge resten af årets dage til at skabe et universitet, der tiltrækker de dygtigste og mest talentfulde studerende og medarbejdere - uanset hvilken personlig baggrund, de kommer med. Så kan vi skabe en kultur, hvor alle bliver behandlet lige, og hvor forskellighed og mangfoldighed er en styrke.

Rigtig god Pride!