16. september 2020

I hver skoleklasse sidder mindst ét barn med angst

ANGST

Mellem 5 og 10 procent af alle børn rammes af angst, og for mange bliver angsten en livslang følgesvend, som fører til store sociale problemer og forhindrer udbytte af skole og uddannelse.

ung pige med angst
For nogle børn kan oplevelsen af angst være så ekstrem, så langvarig og så forstyrrende, at den ødelægger deres mulighed for at leve som alle andre. FOTO: Thinkstock.

Når forskerne taler om angst handler det ikke om børn, som er lidt bange for mørke, eller som flipper ud når de ser en edderkop. Det handler om børn med behandlingskrævende angstlidelser, som ikke bare lige går over igen.

Det fortæller professor i psykologi Barbara Hoff Esbjørn i podcasten  Hvad vi egentlig ved om børns trivsel. Barbara har tidligere været en del af Center for Angst, hvor man arbejder med børn, unge og voksne som rammes af angst. De yngste er omkring 3 år og de ældste godt ind i voksenlivet.

- Når vi bruger begrebet angst, så taler vi om en psykiatrisk diagnose. Børn der har en oplevelse af angst, der er så ekstrem, så langvarig og så forstyrrende, at den ødelægger deres mulighed for at leve som alle andre. Så det handler ikke bare om at være bange, men om kronisk og konstant at være i alarmberedskab siger Barbara Hoff Esbjørn.

Hvornår skal man søge hjælp?

Ifølge Barbara Hoff Esbjørn er mange forældre stadig pinlige over at have et angstfyldt barn. De føler ofte skyld. Men hvad skal man som forælder gøre, og hvordan ved man, at man har et barn med en behandlingskrævende angstlidelse?

Det handler ikke bare om at være bange, men om kronisk og konstant at være i alarmberedskab
Barbara Hoff Esbjørn

- Et af faresignalerne er, når man begynder at lave en lang række tilpasninger, fortæller hun.

Noget andet, man som forældre kan være opmærksom på er, hvor voldsom barnets reaktion er, når man presser det til at gøre ting, de ellers prøver at undgå - som fx at tage med veninderne til en fest, fortæller den nuværende leder af Center for Angst, Sonja Breinholst, i podcasten.

Og selvom det kan virke kontraintuitivt som forælder at presse sit barn til noget, det ikke har lyst til, så gør man sit barn en bjørnetjeneste ved at gå med på barnets undgåelsesstrategier, forklarer hun.

- Når børn har angst, så får man som forælder lyst til at gå ind og støtte dem og trøste dem, og det virker på kort sigt. Men på langt sigt så ved vi, at det kan være med til at forværre og vedligeholde angsten, fortæller hun.

Både barnet og dets forældre skal altså lære, hvad der skal til for at kunne kontrollere angsten. Men også lære at arbejde med tanker og følelser. Det er et langt, sejt træk.

Koster 10 milliarder om året

Et barn med angst skal i behandling så tidlig som muligt, forklarer forskerne i podcasten. Først og fremmest for at give barnet den bedste barndom og familien det bedste familieliv.

Men også på den helt store samfundsøkonomiske klinge er der meget vundet ved en tidlig indsats. Mange voksne lider af angst, og det koster det danske samfund op mod 10 milliarder kroner om året til udgifter til sygedagpenge, tidlig pension og behandling og medicin mod angst. Og for mange af de syge voksne er angsten noget, der startede i barndommen.

Det al behandlingen på Center for Angst har tilfælles er, at den er funderet i den nyeste forskning og udført af specialister på området. Og det kan vi se virker.

leder af Center for Angst Sonja Breinholst

På Center for Angst ved Københavns Universitet forsøger man at hjælpe både børnene og deres forældre med forskellige behandlingstilbud. Tilbuddene har blandt andet fokus på gradvis at eksponere barnet for det, de er angste for, og på at lære forældrene, hvordan de ændrer deres adfærd – og det virker.

- Det al behandlingen på centeret har tilfælles er, at den er funderet i den nyeste forskning og udført af specialister på området. Og det kan vi se virker. Vi har en utrolig høj effekt af vores behandling, siger leder af Center for Angst Sonja Breinholst.

Hvis du er mor eller far til et barn, der har for angst, eller hvis du selv har brug for behandling, så klik ind på Center for Angst her.

Podcast om børn og unges trivsel:

Emner