19. november 2020

Ny analyse om platformsarbejde og den danske model

Siden Hilfr-aftalen blev underskrevet i 2018, har flere platforme indledt forhandlinger med fagforeninger

Hilfr-overenskomsten er en kollektiv aftale mellem Hilfr og 3F, der, som den første af sin slags, er indgået med henblik på at regulere løn- og arbejdsvilkår samt fastholde platformsarbejdere. Der er siden indledt forhandlinger mellem fagforeninger og en række andre platforme.

Med Hilfr-overenskomsten som case belyser rapporten, hvordan den danske model er forsøgt tilpasset de særlige vilkår, som platformsarbejde foregår under. Rapporten analyserer bl.a. en række særlige træk ved Hilfr-overenskomsten sammenlignet med de fleste andre overenskomster på det danske arbejdsmarked.

Læs hele analysen Hilfr-aftalen – et nybrud i det danske aftalesystem' (pdf) af Anna Ilsøe, Jens Kristiansen, Søren Kaj Andersen, Catherine Jacqueson og Martine Stagelund Hvidt.

Analysen er den første i en række om platformsarbejde i Danmark udarbejdet af FAOS (Sociologisk Institut) og WELMA (Det Juridiske Fakultet)

Emner