11. marts 2021

Rektor fortsætter til 2025

Forlængelse

Der vil stadig stå Henrik C. Wegener på navneskiltet ved rektorkontoret på Københavns Universitet de næste fire år.

Rektor Henrik C. Wegener byder nye studerende velkommen ved immatrikulationsfesten på Frue Plads
Rektor Henrik C. Wegener byder nye studerende velkommen ved immatrikulationsfesten på Frue Plads i august 2018. Foto: Nikolaj Linares

Københavns Universitets bestyrelse har valgt at forlænge rektor Henrik C. Wegeners ansættelse frem til ultimo februar 2025. Det sker, efter bestyrelsen har vurderet udviklingen af universitetet de seneste år.

Bestyrelsen peger på, at KU fortsætter med at levere betydelige forskningsgennembrud i ledende internationale tidsskrifter og at uddanne kandidater af høj kvalitet, som er bredt efterspurgt i samfundet. KU står stærkt i den internationale konkurrence om talenter, både når det gælder studerende og videnskabelige medarbejdere. Og universitetet tiltrækker årligt milliarder til forskning og ligger i top i Europa med hensyn til tiltrækning af EU-midler. KU har under corona-pandemien desuden vist sin store samfundsrelevans og evne til at formidle forskningsresultater.

– Vi skal fortsætte med at udvikle forskning og uddannelser. Alle studerende skal møde forskning i deres studier, være tættere på forskerne og have undervisning, der tager højde for, hvad der foregår i praksis på arbejdsmarkedet. Vi skal også videre med at skabe en tidssvarende campus, der kendetegner et moderne topuniversitet. Det glæder mig at kunne fortsætte det gode og tillidsfulde samarbejde med Henrik, siger bestyrelsesformand Merete Eldrup.

Rektor Henrik C. Wegener har stået i spidsen for både at definere og realisere universitetets nuværende strategi, der løber fra slutningen af 2017 og frem til 2023. Han tiltrådte 1. marts 2017 som Københavns Universitets rektor nummer 259 og dermed som universitetets øverste daglige leder.

– Det bliver ikke mindst Henriks opgave at fortsætte med at indfri målsætningerne i universitetets strategi. Det gælder fokus på bedre sammenhæng mellem forskning og uddannelse, mellem fagområderne og på effektive administrative processer. Men også på samarbejde mellem universitetet og samfundets aktører, for eksempel mellem uddannelse og praksis og mellem forskning og aftagere. Og endelig skal vi fortsætte det arbejde, vi allerede er kommet langt med, når det gælder om at fremstå som ét samlet og fokuseret universitet, både indadtil og udadtil, siger Merete Eldrup.

Grønt universitet for en bæredygtig verden

Universitetsbestyrelsen lægger i forbindelse med rektorforlængelsen vægt på Københavns Universitets bidrag til den grønne omstilling, dels gennem forskning og uddannelse, men også planerne med at blive et af verdens mest bæredygtige universiteter. KU har lige lanceret en ny klimaplan.

Bestyrelsen er også optaget af at få bedre muligheder for at styre nye byggerier og vedligehold, som er en stor økonomisk udfordring for universitetet. Det vil fortsat være en af rektors opgaver at skabe bedre rammer for de studerende og forskernes campusliv, modernisere auditorier og tilpasse laboratoriefaciliteterne til den aktuelle forskning. Universitetet vil gerne have mere indflydelse på sine bygninger og selv stå for projektering, opførelse, drift og vedligeholdelse.

– Med fundament i vores stærke faglige miljøer skal vi udnytte KU’s bredde og stærke internationale position til at tiltrække og fastholde endnu mere viden og talent til Danmark – til gavn for samfundet, nationalt og globalt. Det er en samlet bestyrelse, der ser frem til det fortsatte samarbejde med Henrik, siger Merete Eldrup.

Emner