28. juli 2021

Københavns Universitet optager næsten samme antal studerende som i corona-året 2020

Optag 2021

7.652 ansøgere fik natten til onsdag tilbudt en studieplads på en af KU’s bacheloruddannelser. Det er et fald på 179 studerende i forhold til rekordåret 2020, men 326 flere studerende end i 2019. Fra optagelsen 2021 har KU taget en ny optagelsesmodel for kvote 2 i brug.

Studerende til immatrikulationsfest på Frue Plads
39 procent af de optagne studerende er mænd, og 61 procent er kvinder. Gennemsnitsalderen er 22,8 år. Foto: Nikolai Linares

Københavns Universitet kan i år byde velkommen til 7.652 nye bachelorstuderende, hvoraf 80 procent er kommet ind på deres førsteprioritet.

- Jeg glæder mig til at byde velkommen til en ny årgang studerende, som forhåbentlig kan opleve en mere almindelig studiestart med introduktionsuge og immatrikulationsfest i august samt KU-festival i september, siger prorektor for uddannelse Bente Merete Stallknecht.

Lille fald i antal optagne

De fleste af KU's seks fakulteter har optaget næsten det samme antal studerende som i 2020. Jura, Samfundsvidenskab, Sundhedsvidenskab og Teologi har optaget det antal studerende, deres kapacitet lyder på. De små fald på disse fakulteter i forhold til rekordåret 2020 skyldes derfor en lavere kapacitet.

Natur- og Biovidenskab optager 143 færre studerende end i 2020. Det skyldes en kombination af færre ansøgninger og en lavere kapacitet på flere af fakultetets adgangsbegrænsede uddannelser i forhold til 2020. I 2020 oprettede KU ekstra studiepladser for at imødekomme regeringens ønske som følge af coronapandemien. Sammenlignet med 2019 optager KU dog flere studerende på Natur- og Biovidenskab i år.

Humaniora har også et vist fald i antallet af ansøgninger i år, men det har ikke ført til markant færre optagne. Det tyder på en god spredning i søgningen til fakultetets uddannelser.

Samlet set optager KU 179 studerende færre i forhold til rekordåret 2020, men 326 flere studerende i forhold til 2019.

Ny kvote 2-model

KU har gennem de seneste år gradvist ændret optaget af studerende. Første led var indførelse af et karakterkrav på 6,0 fra optagelsen 2018. Fra optagelsen 2021 har KU taget det andet led i brug i form af en ny optagelsesmodel for kvote 2.

Karakterkravet på 6,0 gælder nu kun i kvote 1, og alle ansøgere uanset karaktergennemsnit kan igen søge via kvote 2. Her skal de til gengæld deltage i en prøve, der skal bestås for at gå videre i ansøgningsprocessen. De ansøgere, der klarer sig bedst i prøven, går videre og aflægger enten et mundtligt eller et skriftligt interview. De bliver herefter endeligt vurderet af et fagligt optagelsesudvalg fra uddannelsen.

I 2021 har ansøgerne aflagt prøven og de skriftlige interview i deres hjem. De skulle derfor installere et system til overvågning af deres prøvedeltagelse for at sikre, at de var alene under prøven og besvarede den uden hjælpemidler.

- Det bliver spændende at følge, hvad den nye optagelsesmodel vil betyde for gennemførslen på KU’s uddannelser, da formålet er at optage studerende med solide faglige kvalifikationer samt en stærk faglig motivation. Jeg er overbevist om, at den nye model vil medvirke til at højne uddannelseskvaliteten på KU, siger prorektor for uddannelse Bente Merete Stallknecht.

Sådan får nye studerende svar

Ansøgere til KU får besked om optagelse via KU's ansøgerportal Mit KU. De kan se beskeden fra midnat den 27. juli og skal svare ja eller nej tak til pladsen via portalen. Der er frist for at bekræfte tilbuddet om studieplads mandag den 2. august.

Ledige pladser annonceres på både ministeriets og KU’s hjemmeside. Der er frist for at søge en ledig studie- eller standby-plads onsdag den 4. august, kl. 12.

Optag 2021 fordelt på KU's fakulteter

Fakulteter Antal optagne 2021    Antal optagne 2020 Ændring i procent
Det Humanistiske Fakultet​ 1.942 1.956 - 0,7
Det Juridiske Fakultet​ 836 836 0
Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet 2.142 2.285 - 6,3
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 1.190 1.196 - 0,5
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 1.402 1.415 - 0,9
Det Teologiske Fakultet 140 143 - 2,1
Københavns Universitet i alt 7.652 7.831 - 2,3