9. september 2021

Nyt forskningsprojekt skal sikre retfærdighed i fremtidens flygtninge- og asylsystemer

BEVILLING

Som del af det store europæisk forskningsprojekt Algorithmic Fairness for Asylum-Seekers and Refugees (AFAR) skal professor mso Thomas Gammeltoft-Hansen være med til at sikre, at nye teknologier ikke spænder ben for et retfærdigt flygtninge- og asylsystem i fremtidens Europa.

Keyboard with the text ASYLUM

Når lande i dag træffer beslutninger om tildeling af asyl, om fordeling af ansvaret for asylansøgere eller afviser personer ved Europas grænser, spiller ny teknologi og kunstig intelligens en større og større rolle. Brugen af nye teknologier spænder lige fra delvist automatiserede beslutninger i sagsbehandlingen til mere kompleks brug af kunstig intelligens til at udpege bestemte risikogrupper, når de søger om visum eller forsøger at boarde et fly til Europa.

Teknologiske fremskridt udfordrer retfærdig behandling

De nye metoder giver mulighed for at sagsbehandle hurtigere og mere konsistent. Men hvis systemerne ikke udvikles med fokus på at sikre retfærdig behandling, så risikerer teknologierne samtidig at forstørre eksisterende problemer:

Thomas Gammeltoft-Hansen, som er principal investigator (PI) på den danske del af det europæiske forskningssamarbejde, uddyber: ”Udviklingen af disse teknologier går i disse år rigtig hurtigt, og det er derfor vigtigt at forskere aktivt bidrager til og stiller spørgsmål i forhold til processen. Det er allerede nu klart, at nye teknologier både kan bruges til at blotlægge men også risikerer at replikere eksisterende problemer i forhold til f.eks. asylbehandling eller grænsekontrol.”

Løsning kan ligge i fælles standarder

For at sikre at dette ikke sker, vil man i forskningsprojektet Algorithmic Fairness for Asylum-Seekers and Refugees iværksætte en kritisk undersøgelse af både de nye teknologier som bruges inden for asyl- og migrationsområdet, og de retlige rammer disse teknologier er underlagt.

På den baggrund kan forskerne pege på, hvad der skal til for at sikre, at fremtidens flygtninge- og asylsystemer kommer til at fungere retfærdigt. Både for det enkelte individ og for de lande, der skal fordele flygtninge og asylansøgere mellem sig.

Et centralt mål for AFAR-projektet er derfor ifølge Thomas Gammeltoft-Hansen, at sikre at de europæiske lande har grundlæggende fairness-standarder, der overholdes og integreres som del af den teknologiske udvikling.

Forskning på tværs af Europas grænser

AFAR-projektet støttes af VolkswagenStiftung med en samlet bevilling på over 11 mio. kr. og ledes af fem partnere (PI’s) på tværs af Europa. Det Juridiske Fakultet modtager som den ene partner 2,2 mio. kr. Med Thomas Gammeltoft-Hansen som PI vil fakultetets forskning på AFAR-projektet samtidig bidrage til det voksende forskningsmiljø omkring Nordic Asylum Law & Data Lab.

AFAR-projektet koordineres af professor Cathryn Costello fra Hertie Centre for Fundamental Rights (Hertie School of Governance). Udover professor Thomas Gammeltoft-Hansen er de øvrige PI’s professor Iris Goldner Lang fra University of Zagreb, Dr Derya Ozkul fra University of Oxford og professor Martin Ruhs fra European University Institute.

Emner