10. november 2021

Luftforurening: Mange kommuner har ikke nok ”frisk luft”

Folkesundhed

WHO’s nye anbefalinger til grænseværdier for luftforurening betyder, at mange af de danske kommuner nu ligger for højt. Den nyeste viden peger ifølge KU-forskere på, at luftforurening er skadelig. Selv ved lavere koncentrationer, end den nuværende lovgivning tillader.

Luftforurening
Forskerne har længe været klar over, at luftforurening kan føre til luftvejssygdomme som KOL, lungekræft, astma og kronisk bronkitis samt sygdom i resten af kroppen, hvor hjertekarsygdomme, er det dør flest af i den sammenhæng.

Selvom Danmark langtfra er et af de lande i verden, der har mest luftforurening, så skal selvforståelsen måske rykkes en smule. Mange bykommuner i Danmark har ifølge forskere fra Københavns Universitet nemlig for meget luftforurening.

”Det er naturligvis ikke ligeså forurenet som nogle af de største byer i Kina eller Indien. Men de nye anbefalinger fra WHO viser med al tydelighed, at vi ikke er i mål. Vi regner med, at langt de fleste kommuner i Danmark har områder med for meget forurening i forhold til de nye anbefalinger,” siger Zorana Jovanovic Andersen, Professor på Institut for Folkesundhedsvidenskab.

Problemet er værst i de største byer som Aarhus og København, men Zorana Jovanovic Andersen forklarer, at mere og mere forskning de seneste år har vist, at luftforurening selv ved lave koncentrationer kan føre til sygdom og for tidlig død.

Forskerne har længe været klar over, at luftforurening kan føre til luftvejssygdomme som KOL, lungekræft, astma og kronisk bronkitis samt sygdom i resten af kroppen, hvor hjertekarsygdomme, er det dør flest af i den sammenhæng. Men nyere studier indikerer fx også sammenhænge til andre sygdomme uden for lungerne som leverkræft, brystkræft, blærekræft, tarmkræft og leukæmi.

WHO reagerer på stigende evidens

Der er to former sundhedsskadelig luftforurening, som danske kommuner nu har for meget af, i forhold til WHO’s nye anbefalinger: forurening med fine partikler på under 2,5 mikrometer, og forurening med kvælstofdioxid eller NO2.

I øjeblikket er EU’s regler for de fine partikler i luften, at grænseværdien er 25 µg/m. Men WHO har nu sænket deres anbefaling til 5 µg/m.

Kilderne til denne form for luftforurening findes til dels i udlandet, hvorfra den kommer med vinden, og er dels lokale, hvor brændeovne og transport er de vigtigste. Stort set alle kommuner i Danmark ligger over 8 µg/m.

Hvad angår kvælstofdioxid-forurening var WHO’s tidligere anbefaling 40 µg/m, der også er implementeret i EU-lovgivningen, som dermed også gælder i danske kommuner. Men den nye WHO-anbefaling for NO2 ligger helt nede på på 10 µg/m.

Denne type luftforurening kommer især fra dieselmotorer. Forskerne fortæller, at de mest trafikerede gader i København ligger og balancerer mellem 30 og 40 µg/m, og de største danske byer ligger konsekvent over 11 µg/m.

”De nye grænseværdier er ikke et spørgsmål om at være overforsigtige. Vi forskere kan simpelthen bare se stærkere og stærkere sammenhænge til sygdom. Og det reagerer WHO nu på,” siger Steffen Loft, professor på Institut for Folkesundhedsvidenskab.

”Det her er et eksempel på, at WHO holder øje med de studier, der bliver udgivet. Der bliver ophobet en større og større mængde evidens for at luftforurening ved lave koncentrationer også er skadeligt. Og forhåbentlig betyder det, at politikere på alle niveauer vil gøre deres for at nedbringe luftforureningen. Lige fra lovgiverne i Bruxelles og til de lokalpolitikere, vi vælger ind her i november måned,” siger Zorana Jovanovic.

Se hvor meget forurening der er i dit lokalområde på dette interaktive kort udviklet af forskere fra Aarhus Universitet.

Kontakt

Kontakt

Professor MSO Zorana Jovanovic Andersen
+45 35 32 76 69
vlq961@sund.ku.dk

Professor Steffen Loft
+45 26 81 48 89
stl@sund.ku.dk

Emner

Læs også