15. december 2021

Bestyrelse: Undtag STEM- og sproguddannelser fra udflytning

Udflytning

Københavns Universitet vil indstille til uddannelsesminister Jesper Petersen, at universitetet får nedbragt kravet om, hvor mange studiepladser det skal nedlægge eller flytte til provinsen med en tredjedel. Universitetets bestyrelse mener, at der er behov for at tage særlige hensyn til en række samfundskritiske uddannelser. Det drejer sig blandt andet om flere sproguddannelser og en række naturvidenskabelige uddannelser.

KU skal nedlægge studiepladser

Det fremgår af en beslutning, en enig bestyrelse har taget. Københavns Universitet er eneudbyder af flere uddannelser øst for Storebælt, hvor der blandt andet i gymnasieskolen er stor og stigende efterspørgsel efter kandidater.

I fagene tysk og fransk vil der være markant færre gymnasielærere i de kommende år blot med det nuværende antal studerende, og erhvervslivet efterspørger også i stigende grad sprogkandidater. Det samme gør sig gældende på en række naturfagsuddannelser. Uddannelser på STEM- og it-området med lav ledighed, og uddannelser der bidrager til den grønne omstilling, kan samfundet ikke tåle at beskære.

- Når det gælder f.eks. tysk, fransk, datalogi og matematik har samfundet behov for flere kandidater – ikke færre. Vi vil gerne bidrage til at skabe et mere balanceret uddannelsesudbud i hele Danmark, men vi skal passe på, at vi ikke skader Danmarks mulighed for eksport, vækst og beskæftigelse. Og der skal være undervisere til at sikre de kommende generationers sprogfærdigheder, siger prorektor for uddannelse Bente M. Stallknecht.

Prorektor Bente M. Stallknecht håber, at Københavns Universitet kan få nedbragt det politiske reduktionsmål på grund af særlige hensyn til bl.a. de nævnte uddannelser. Og hun håber, at forligspartierne vil tage det med i deres overvejelser, når de skal godkende universiteternes planer.

 

 

Væk med loftet på studiepladser

For Københavns Universitet er det samtidig vigtigt, at der bliver mulighed for at oprette nye uddannelser i de kommende år.

- Vi lægger i vores plan op til at flytte 280 studiepladser ud af København og i første omgang nedlægge ca. 620 studiepladser. Men den politiske aftale må ikke blive en spændetrøje, hvor Københavns Universitet i mange år vil være forhindret i at etablere nye uddannelser, der er efterspurgt i erhvervslivet. Vi vil gerne skrue ned for optaget. Men der er brug for dynamik, så vi også kan oprette nye uddannelser, der for eksempel kombinerer teknologi med brede samfundsvidenskabelige og humanistiske kompetencer, siger Bente M. Stallknecht.

Københavns Universitets ledelse lægger i disse dage sidste hånd på den plan, som skal afleveres til Uddannelses- og Forskningsministeriet den 12. januar 2022.

 

 

Emner