10. december 2021

Prorektor bliver dekan

Ny dekan

Prorektor for uddannelse, Bente Merete Stallknecht, overtager 1. maj ledelsen af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet efter dekan Ulla M. Wewer.

Bente Merete Stallknecht
Foto: Søren Svendsen

Bente Merete Stallknecht tiltrådte 1. august 2018 som prorektor på KU med særligt ansvar for uddannelse, efter senest at have været institutleder på Biomedicinsk Institut.​​

Fokus på motion

Bente Merete Stallknecht er 57 år, hun er uddannet læge i 1992, blev ph.d. i 1997, dr.med. i 2003 – alle tre grader fra KU – og har siden 2013 været professor på Biomedicinsk Institut. Som prorektor har hun kunnet varetage faglige aktiviteter i op til 20 procent af stillingen, hvilket primært har bestået af forskningsledelse og vejledning af studerende.

Som forsker har hun undersøgt, hvad motion betyder for vægt og sundhed, og hun er aktuelt optaget af, hvordan gravide kvinder kan få motion ind i hverdagen. Hun er vant til at formidle sin forskning på alternative måder, blandt andet gennem videnskabsteater.

Stadig en del af KU's ledelse

 - Det er med vemod, at jeg snart siger farvel til Bente som en højt værdsat del af rektoratet, men som dekan forbliver hun heldigvis en del af universitetets øverste ledelse, hvor hun fortsat vil kunne medvirke til at sikre en fælles retning for KU, udtaler rektor Henrik C. Wegener og fortsætter:

 - Med sin lægevidenskabelige grundfaglighed og store tværfaglige erfaring inden for både forskning og uddannelse – tilsat hendes fremragende samarbejdsevner – ser jeg Bente som den helt rette til at lede og repræsentere de forskellige fagligheder på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Et solidt ledelsesmæssigt fundament

Som prorektor har Bente Merete Stallknecht haft stor indflydelse på rektoratets prioriteringer og medvirket til at skabe retning for KU. Med sit særlige ansvar for uddannelserne arbejder hun på at ligestille undervisning og forskning. Desuden har hun har stået i spidsen for at skabe klare karriereveje for KU’s videnskabelige medarbejdere ved at indføre meritkriterier samt for kønsligestilling blandt samme medarbejdergruppe. Hun er projektejer for en styregruppe, der skal implementere KU’s grønne 2030-mål i organisationen samt sikre, at KU bidrager til en bæredygtig verden via forskning, uddannelse og samfundsengagement.

Bente Merete Stallknecht er ansvarlig for at digitalisere KU’s uddannelser, implementere KU’s sprogpolitik og integrere forskning i uddannelserne. Hun repræsenterer KU i Management Committee for den europæiske universitetsalliance 4EU+, og i regi af Danske Universiteter leder hun et partnerskab for fastholdelse af internationale dimittender i Danmark samt en taskforce for kønsdiversitet og ligestilling i forskning.

Bente Merete Stallknecht bliver ansat som dekan for en periode på fem år med mulighed for tre års administrativ forlængelse. Hun overtager dekanposten fra Ulla M. Wewer, som har været dekan på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet siden 2006 og fratræder med udgangen af april 2022.

Emner