16. juni 2005

Nyt Center: Bibelen møder bestselleren

Bob Dylans sange, sidste års kontroversielle storfilm ”The Passion of The Christ” og Dan Browns bestseller ”Da Vinci-mysteriet”.
Tro og religiøse temaer er tilsyneladende evigt aktuelle for forfattere, musikere og andre kunstnere - og kunstens kobling til Bibelen bliver nu et af forskningstemaerne for et nyt center på Københavns Universitet.

Center for Studiet i Bibelens Brug ved Det Teologiske Fakultet vil koncentrere sig om to temaer: Dels kunstneres forståelse og brug af Bibelen i deres værker - fra kalkmalerier og billedbibler til nutidens film og musik. Og dels bibelfortolkningens historie, hvor skrifternes udlægning bliver sat op mod samtidens verdensbillede, politik og kultur.

- Vi vil for eksempel undersøge, hvorfor enkelte skrifter eller temaer fra Bibelen er særligt i fokus på bestemte tider af historien frem for på andre. Det er ret nyt at gribe det an på den måde. I de sidste 150 år har forskerne koncentreret sig mest om Bibelen set i forhold til oprindelsen og verdensbilledet dengang, men nu forsøger vi altså at se tolkningen i forskellige epoker og koblet med samtiden, forklarer centerleder Geert Hallbäck.

Det andet hovedtema i centret har rod i en interesse for kulturens sammenhæng med religion, udsprunget af miljøet omkring det allerede eksisterende Center for Kunst og Kristendom.
Håbet er, at forskere fra både andre dele af fakultetet og fra det øvrige universitet vil blande sig i den del af centrets aktiviteter.

Men der bliver også noget for udenforstående: Næste gang København blænder op for en kulturnat, vil forskerne komme med deres bud på en læsning af Dan Browns bestseller.
Og i et samarbejde med Cinemateket vises en række Jesus-film i foråret 2006.

Læs mere på www.teol.ku.dk/csbb