31. maj 2007

Endnu en KU-forsker bliver økonomisk vismand

Professor Eirik Schrøder Amundsen fra Fødevareøkonomisk Institut blev i går udnævnt til ny økonomisk vismand af Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen. Udnævnelsen skete i forbindelse med oprettelsen af Det Miljøøkonomiske Råd pr. 1. juli i år.

I valget af Eirik Schrøder Amundsen er der lagt særlig vægt på hans kendskab til samspillet mellem miljø og økonomi, på hans omfattende videnskabelige produktion og på hans erfaring i at analysere politisk aktuelle problemstillinger i forbindelse med udredningsarbejde.

Med udnævnelsen af Eirik Schrøder Amundsen har Københavns Universitet nu to medlemmer af Det Økonomiske Råds formandskab. Peter Birch Sørensen, professor ved Økonomisk Institut, er rådets overvismand.

Om årsagen til at valget denne gang er faldet på en professor fra Fødevareøkonomisk Institut udtaler direktør Søren E. Frandsen:

- For mig at se handler det om anvendelighed i forskningen. Der er tale om en udveksling mellem to fagligt stærke miljøer, der begge arbejder med at sætte tal på økonomiske problemstillinger, foretager konsekvensanalyser af ændringer i økonomisk politik, og peger på muligheder og løsninger i samfundsøkonomiske spørgsmål.

Kontakt: Kommunikationsrådgiver Jesper Nielsen, Fødevareøkonomisk Institut, tlf: 40 98 21 99.