06. juni 2007

Ny it-uddannelse – også på verdensplan

Københavns Universitet tilbyder nu studerende en ny eScience-uddannelse, som er unik på verdensplan. Med den vil dansk erhvervsliv og grundforskning være meget bedre rustet til at klare fremtidens store, komplekse opgaver.

Forsøg med reagensglas i laboratoriet erstattes med mere præcise simuleringer. Regnvandets vej til grundvandet beregnes nøjagtigt, og nye kæmpevindmøller udsættes for alle tænkelige tests, inden de bygges. Det er alle opgaver, som kræver en kombination af videnskabelig kapacitet og kompetence inden for formulering af avancerede matematiske modeller og deres overførsel til supercomputere.

Derfor får studerende nu mulighed for at specialisere sig i computer-baserede metoder med en ny eScience-uddannelse, som er en to-årig kandidatuddannelse under Det Naturvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

KU er med helt fremme i den internationale front, fordi universitetet er det første sted i verden, hvor man kan specialisere sig i en tværfaglig eScience-uddannelse som afslutning på studiet. eScience er den internationalt anvendte betegnelse for videnskab, der udføres med computeren som det primære redskab.

- Alle vores topforskere anvender allerede avancerede modeller og simuleringer i deres arbejde, og de naturvidenskabelige studerende bruger stadig mere af deres tid på at lære mere matematik og datalogi. Derfor vælger vi nu at formalisere dette med den nye uddannelse, der skal sikre at disse metoder også bliver tilgængelige for industrien, forklarer Eric Jul, professor og studieleder på den nye kandidatuddannelse.

Sidste frist for ansøgning til det nye studium er 11/6 2007, med studiestart d. 1/9. Interesserede kan deltage på et informationsmøde d. 7/6 og få mere information på uddannelsens hjemmeside

eScience-uddannelsen er en del af en samlet it-strategi for hele Københavns Universitet, som offentliggøres om kort tid.

Yderligere oplysninger: Professor Eric Jul, studieleder på eScience-uddannelsen eric@diku.dk, 35 32 14 14, mobil 40 25 16 50 eller Professor Brian Vinter, vinter@diku.dk, 35 32 14 21.