6. juli 2007

Grønland var vitterlig grøn

Fortidens Grønland var grøn – dækket af skov og med et relativt mildt klima som i det sydlige Sverige, viser ny dansk forskning. Professor ved Københavns Universitet, Eske Willerslev har analyseret verdens ældste dna, som er blevet bevaret under den kilometertykke iskappe. Dna-sporene er næsten en halv million år gamle, og forskningen tegner et billede, som vælter alle tidligere antagelser om det biologiske liv og klimaet i Grønland. Resultaterne er netop blevet offentliggjort i det ansete videnskabelige tidsskrift, Science.

- Det genetiske materiale viser et biologisk miljø, der er helt anderledes, end det, vi finder i dag, fortæller han. - Vi har fundet gran, fyr, taks og elletræer. Det svarer til de landskaber, vi finder i Østcanada og i de svenske skove i dag. På baggrund af træerne kan man også opklare klimaet, da hver art har bestemte temperaturkrav. Takstræerne fortæller, at temperaturen om vinteren ikke kan have været lavere end minus 17 grader celsius, og selve tilstedeværelsen af træerne kan fortælle, at sommertemperaturen har været mindst 10 grader varm.

Forskningsresultaterne er de første direkte beviser på, at der har været skov i det sydlige Grønland. Ydermere fandt Eske Willerslev også genetiske spor af insekter som sommerfugle, møl, fluer og biller.

Læs hele historien - også om betydningen for klimateorierne - på Niels Bohr Institutets hjemmeside