28. august 2007

Verdens ældste levende organisme

36-årige professor Eske Willerslev, Københavns Universitet, har sammen med sit internationale forskerhold fundet DNA fra levende bakterier, der er en 1/2 million år gamle. Ingen andre forskere har tidligere fundet spor af så gamle - og stadig levende - organismer.

Den epokegørende opdagelse rækker vidt. Den kan blandt andet få betydning for at forstå mekanismerne bag ældning af celler og måske give svar på, om der har været liv på Mars. Den opsigtsvækkende opdagelse publiceres nu i det ansete amerikanske videnskabelige magasin, PNAS (Proceedings of The National Academy of Sciences of The United States of America).

Alle celler nedbrydes med årene. Men nogle organismer er bedre rustet end andre til at udsætte nedbrydningen og dermed forhale alderdommen og i sidste ende døden. Og så er der organismer, som oven i købet er i stand til at regenerere og dermed reparere ødelagte celler undervejs. Disse celler – deres DNA-materiale - er forskningsmæssigt meget interessante. Bl.a. i forbindelse med at forstå processen, hvorfor celler nedbrydes og ældes.

Det er nogle af de spændende perspektiver, der ligger i den grundforskning, Eske Willerslev og hans forskerhold netop har afsluttet og som nu offentliggøres i PNAS. Forskerholdet er sammensat af eksperter fra Massachusetts Institute of Technology i USA, Lund Universitet i Sverige, Rusian Academy of Sciences, University of Alberta i Canada og Murdoch University i Australien.

- Vores projekt går blandt andet ud på at undersøge, hvordan bakterier kan leve efter at være frosset ned i millioner af år. Andre forskere har forsøgt at afdække fortidens liv og den evolutionære udvikling ved at fokusere på celler, som nærmest er i en dødelig dvaletilstand. Vi har derimod fundet en metode, som gør det muligt at udskille og isolere DNA-spor fra celler, som stadig er aktive. Det giver en mere nøjagtig beskrivelse af fortidens liv og udviklingen frem mod i dag, fordi vi har med celler at gøre, som stadigvæk har en stofskifte-funktion - i modsætning til døde celler - hvor den er ophørt, fortæller Eske Willerslev.

Fundene er gjort efter udgravning i jordlag med permafrost i det nordvestlige Canada, det nordøstlige Sibirien og Antarktis.

Læs mere på Det Naturvidenskabelige Fakultets hjemmeside.

Yderligere oplysninger: Professor Eske Willerslev, Biologisk Institut, mobil: 28 75 13 09.