28. september 2007

Håret giver dna-svar

Thomas Gilbert – en del af professor Eske Willerslevs forskningsteam på KU - har sammen med kolleger i udlandet udviklet en ny metode til analyser af dna. Metoden, der bygger på analyser af hår, er mere præcis end de hidtil brugte metoder. Den kan bruges til at afdække mammutternes liv under den seneste istid, til studier af de menneskelige racers blanding på tværs af kontinenter eller til afsløring af spor på gerningssteder i kriminalsager. Den ny analysemetode bliver nu offentliggjort i det amerikanske videnskabelige tidsskrift Science.

Englænderen Thomas Gilbert, som arbejder i Eske Willerslevs team af udviklingsbiologer på Københavns Universitet, har sammen med kolleger fra en lang række universiteter og forskningsinstitutioner i bl.a. USA, Rusland, Belgien, Frankrig og Sverige udviklet den ny metode.
Centrum for forskningen har været de såkaldte mitochondria. Det er en slags kraftstation i cellerne og velegnet til at bruge, når man f.eks. skal foretage sammenlignelige dna-studier af pattedyr og mennesker.

Læs hele historien på Det Naturvidenskabelige Fakultets hjemmeside.