19. december 2007

KU parat til internationalisering

Som led i Københavns Universitets strategi om at tiltrække flere internationale forskere og studerende – og samtidig bevare dansk som forsknings- og formidlingssprog – har Københavns Universitets bestyrelse besluttet at oprette Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP) i 2008.

Centret bliver forankret på Det Humanistiske Fakultet og er et samarbejde mellem Institut for Engelsk, Germansk og Romansk og Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab. Centret skal i første omgang kortlægge behovet for sproglig opkvalificering af underviserne og derefter udvikle undervisningstilbud til både lærere med dansk baggrund, der skal undervise på engelsk, og lærere med udenlandsk baggrund, der skal undervise og formidle på dansk.

- CIP skal gøre det muligt for Københavns Universitet at satse målrettet internationalt uden at miste kontakten til det danske samfund, som skal blive ved med at have glæde af den undervisning og forskning, som bedrives på universitetet, udtaler professor Peter Harder fra Institut for Engelsk, Germansk og Romansk.

Det er tanken, at centret i sit videre arbejde også skal servicere det administrative personale og ph.d.-stipendiater, så alle ansatte på Københavns Universitet kan bidrage til universitetets udvikling i den øgede internationale konkurrence.

Bestyrelsen
Der er blevet nedsat en bestyrelse for centret, som består af følgende medlemmer:

- Institutleder Jens Erik Mogensen, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk (formand)
- Dekan Kirsten Refsing, Det Humanistiske Fakultet
- Kontorchef John E. Andersen, Det Internationale Kontor
- Vicedirektør Niels Wendelboe, HR og Organisationsudvikling
- Lektor Dorte Albrechtsen, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk
- Professor Frans Gregersen, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
- Professor Peter Harder, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk
- Lektor Birgit Henriksen, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk

Kontakt: Dekan Kirsten Refsing, Det Humanistiske Fakultet, tlf: 35 32 80 63