7. marts 2008

90 forskerspirer på besøg

I dagene 7.-8. marts besøger 90 forskertalenter Københavns Universitet. Forskerspirerne er alle 2.g elever, der har meldt sig til den årlige talentkonkurrence, hvor det handler om at generere ideer til det bedste forskningsprojekt.

Todages mødet i København skal ruste gymnasieeleverne til at komme i gang med opgaven. Udover foredrag og besøg på forskellige forskningssteder, skal forskerspirerne arbejde videre med deres indledende forskningsidéer i workshops. Målet er at indkredse de unges forskningprojekter med etablerede forskere på som vejledere. Forskerspirerne afleverer deres færdige projektforslag i oktober. Vinderne af årets forskerspirerkonkurrence får overrakt en pris på 20.000 kr. af undervisningsministeren i december.

Projekt Forskerspirer, der er støttet af Undervisningsministeriet og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, har kørt i ti år. Forskningskonkurrencen afholdes i et tæt samarbejde mellem landets gymnasier og en række universiteter.

Som noget nyt står Københavns Universitet fra i år for den samlede koordinering af projektet. Mette Thunø, prodekan for forskning ved Det Humanistiske Fakultet og medlem af styregruppen for projektet håber, at den tættere forankring til universitetets stærke forskningsmiljøer kan hjælpe de unge forskertalenter endnu bedre på vej.

- Vi ved, at eliteprojekter som Forskerspirer har stor betydning for de meget fagligt interesserede gymnasieelever, som gennem projektet får en god forsmag på et kommende liv som forsker, siger Mette Thunø, der selv ser meget frem til de to forskerspirerdage på universitetet.

Forskerspirerkonkurrencen går på tværs af alle universitets fakulteter. Og med projekttitler som 'Antikken i nutidens komik', 'Bjørnedyr' og 'Faldende respekt for autoriteter' spænder de unge spirers forskningsidéer vidt. Alle forskerspirernes projektidéer kan læses på hjemmesiden www.forskerspirer.dk, hvor også programmet for de to københavnerdage kan læses.

Kontakt:
Koordinator Thomas Chr. Mortensen, tcmo@adm.ku.dk, tlf. 28 75 28 75
Prodekan Mette Thunø, mette@hum.ku.dk, tlf. 28 75 91 16