7. marts 2008

Jagten på kvinder sættes ind

For få kvinder bliver professorer og for mange forlader forskerverdenen. Dermed går universiteterne glip af vigtige talenter. På den baggrund har bestyrelsen for Københavns Universitet i denne uge vedtaget en trepunktsplan, der skal øge rekrutteringen af kvindelige forskere på alle niveauer. Hermed er første store skridt taget for at rette op på den skæve og problematiske kønsfordeling blandt forskerne.

- Tallene taler deres tydelige sprog. Der uddannes stort set lige mange mandlige og kvindelige forskere, men det er stadig kun lidt mere end hver tiende professor, der er kvinde. Så noget må gøres, konstaterer Lykke Friis, prorektor på Københavns Universitet.

- For når kvinderne fravælger en akademisk karriere, så forsvinder samtidig en væsentlig del af talentmassen. Det er et stort problem i en tid, hvor der er kamp om at fastholde og tiltrække de dygtigste hjerner, fortsætter Lykke Friis, der glæder sig over den trepunktsplan, Københavns Universitet nu har søsat i kampen for større ligestilling i forskningen.

Helt konkret skal der over de næste 5 år sættes ind på tre områder. Der skal:

• Gives økonomisk belønning til fakulteterne, når der ansættes kvindelige professorer

• Indføres internationaliseringsstipendier, så unge forskere kan opbygge internationale forskningsnetværk

• Igangsættes et talent- og lederudviklingsprogram, der kan motivere kvindelige forskere

Alt efter fagområde vil ordningen fremover helt konkret udløse ekstra professorater ved ansættelse af en eller flere kvindelige professorer. Unge forskere skal have støtte til etablering af de internationale forskningsnetværk, der har stor betydning for forskernes mulighed for at gøre karriere og markere sig på forskningens globale landkort. Endelig retter trepunktsplanen sig også direkte mod kvindernes egen motivation. I en forskerstab, hvor kun få kvinder er professorer, mangler der rollemodeller for unge kvindelige forskere, der vælger forskerkarrieren på universitet. Mentorordninger og en pulje til støtte af talentudvikling er derfor vigtige brikker i denne del af strategien.

Kontakt: Nyhedsredaktør Charlotte Autzen, chau@adm.ku.dk, tlf. 28 75 42 64