4. april 2008

Indianerne var de første

Gennem et omfattende genetisk detektivarbejde fastslår et internationalt forskerhold, under ledelse af professor Eske Willerslev fra Københavns Universitet, at de Nordamerikanske indianeres forfædre, der kom fra Asien, var de første mennesker i Amerika og ikke var af hverken europæisk, afrikansk eller anden oprindelse som tidligere foreslået.

Desuden fastslår Willerslevs team, at indvandringen til Nordamerika skete ca. 1000 år tidligere end hidtil antaget. Resultaterne betyder en revidering af vores forståelse af den tidlige indvandringsrute til det amerikanske kontinent og kan desuden få politiske konsekvenser i spørgsmålet om indianernes status som First Nation, altså efterkommere af de første mennesker i Amerika.

Resultaterne er offentligjort Express fredag den 4. april i det internationalt førende amerikanske tidsskrift Science.

Læs mere om de nye forskningsresultater på Det Naturvidenskabelige Fakultets hjemmeside.