24. juni 2008

Hormonforsker får Danmarks største lægepris

Professor i klinisk biokemi ved Københavns Universitet, overlæge, dr. med. et scient. Jens Frederik Rehfeld har netop modtaget den prestigefyldte Kirsten og Freddy Johansens Fonds Lægevidenskabelige Forskerpris på 1,5 mio. kr.

Prisen tildeles uansøgt og som en personlig anerkendelse for en helt usædvanlig flot forskningsindsats for lægevidenskab i Danmark.

Jens Frederik Rehfeld er blandt de mest citerede danske forskere og har med sin forskning gennem 40 år bidraget med afgørende viden om hjerne- og tarmhormoner og fundet nye diagnostiske værktøjer til tidlig opsporing af sjældne kræftformer. Hans område er kroppens signalstoffer, og hvordan fx kræftceller kan producere ”skæve” signalstoffer, som kan bruges som biomarkører.

Senest opdagede han og kollegerne som de første i verden, at signalstoffet CNP ikke, som antaget, blev dannet i hjerte og hjerne, men derimod i de mandlige kønsorganer. Stoffet spiller derfor en afgørende rolle i forplantningen og kunne måske blive en biomarkør mod prostatakræft.

Drivkraften i Jens Frederik Rehfelds arbejde er hans fortsatte drøm og håb om at kunne bidrage til behandling af sygdomme. Han stortrives i sit professorat på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, og med stillingen som laboratoriechef ved Klinisk Biokemisk Afdeling på Rigshospitalet kombineret med et professoraetet har han dels den direkte kontakt med patienter og samtidig mulighed for forskning med fordybelse i litteratur og laboratorieaktiviteter.

Jens Frederik Rehfeld er ridder af 1. grad af Dannebrogsordenen og har nu været professor i 33 år, halvdelen af hans liv. Jens Frederik Rehfeld, der er bestyrelsesmedlem i bl.a. Danmarks Grundforskningsfond, har gennem årene modtaget en række hædersbevisninger og er i dag medlem af Kgl. Videnskabernes Selskab i Danmark og Kungliga Vetenskabssocieteten i Uppsala.

Kirsten og Freddy Johansens Fond Mange års virke inden for håndværk og ejendomsadministration har givet Kirsten og Freddy Johansen grundlag til i 2004 at stifte et fond, hvis priser uddeles til støtte for håndværk, kunst, uddannelse og forskning. Med Kirsten og Freddy Johansens Fonds Lægevidenskabelige Forskerpris ønsker fondet at styrke sundhedsvidenskabelig forskning i Danmark. Forskerprisen tildeles hvert år til en forsker ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet i København, som over en årrække har gjort sig særligt fortjent ved på højeste internationale niveau at præge sit forskningsfelt.

Kontakt:
Jens Frederik Rehfeld kan kontaktes gennem kommunikationschef Michael Loua, mlo@sund.ku.dk, mobil 2875 7069