4. juli 2008

Forskere hacker immunforsvarets PIN-koder

Det er netop lykkedes en gruppe forskere fra Københavns Universitet og BioCentrum-DTU at ”hacke” anden del af det menneskelige immunsystems PIN-koder. De samme forskere knækkede allerede sidste efterår den første del af koderne og har nu et samlet billede af, hvordan vores immunsystem tjekker farer både inden i og udenfor vores celler.

Professor Søren Buus fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet, der har deltaget i forskningsprojektet, forklarer, at kroppens naturlige forsvarsværker bruger disse PIN-koder på en måde, så mikroorganismer ikke skal aflure dets funktioner. Og netop denne unikke beskyttelse har hidtil gjort det svært for forskerne at afkode hele det menneskelige immunforsvar, og dermed også gjort det svært at udvikle præcise immunologiske behandlinger og lave organtransplantationer.

Nu hvor afkodningen er i hus i form af færdigudviklede kunstige neurale netværk, der gør det muligt at forudsige alle immunforsvarets kendte, men også endnu ukendte, PIN-koder, er vejen banet for nye målrettede behandlinger af kræft, infektionssygdomme og ved transplantationer.

De nye forskningsresultater offentliggøres i dag i det videnskabelige magasin PLOS Computational Biology.

Læs mere på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultetets hjemmeside.