27. august 2008

Mennesket i centrum for ny klimaforskning

Det Europæiske Forskningsråd under EU kommissionen har i dag tildelt Kirsten Hastrup, professor i antropologi på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet, 23 millioner kroner til antropologisk klimaforskning.

Der er tale om udvikling af et nyt forskningsområde, hvor mennesket og de sociale aspekter er i centrum. Antropologisk klimaforskning bringer dermed helt nye og væsentlige aspekter ind i den højaktuelle klimadebat.

Waterworlds
Pengene fra EU skal Kirsten Hastrup bruge på at opbygge et nyt klimacenter under Institut for Antropologi. Centeret skal danne rammen om projektet Waterworlds, – Natural Environmental disasters and social resilience in anthropological perspective.

Her skal forskerne bidrage med forståelse og ny viden om de menneskelige og sociale konsekvenser, det har for et samfund, når det rammes af naturkatastrofer – når isen smelter, havene stiger og jorden udtørrer. Forskerne vil også søge efter svar på, hvordan et samfund sikrer sin overlevelse under store forandringer.

- Vi har brug for at få belyst alle de menneskelige vinkler på fremtidige klimaændringer. Det kan give os vigtig viden om, hvad der reelt kan gøres ved de problemer, der opstår, der hvor folk bor og lever. Teknologier er nyttige, men de menneskelige og sociale potentialer er helt centrale, når det gælder en langsigtet tilpasning til de forandringer, klimaændringerne bringer med sig, siger professor Kirsten Hastrup.

International topklasse
På Det Samfundsvidenskabelige Fakultet hilser dekan Troels Østergaard Sørensen det nye center velkommen og tilføjer:

- Bevillingen fra EU viser, at den antropologiske forskning på Københavns Universitet hører til i den internationale topklasse. Den anerkendelse kan vi kun være stolte af. Samtidig kan vi glæde os over, at EU gennem bevillingen også støtter op om den brede klimaforskning, der foregår på Københavns Universitet.

Om Kirsten Hastrup:
Kirsten Hastrup er dr.scient.soc. og ansat som professor på Institut for Antropologi på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. De senere år har Kirsten Hastrups forskning været koncentreret om forholdene på Grønland. Fra 1998 til 2001 var Kirsten Hastrup forskningsdirektør på det Danske Center for Menneskerettigheder. Siden foråret har hun desuden beklædt posten som den første kvindelige præsident for Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, der blev dannet tilbage i 1742.

Om Det Europæiske Forskningsråd:
Det Europæiske Forskningsråd (European Research Council – ERC) hører under EU kommissionen og finansieres via EU’s 7. rammeprogram. Som led i rådets uddelinger har der været iværksat en konkurrence om forskningsmidler – ERC Advanced Grants Competition. Konkurrencen er inddelt i de tre kategorier, Life Sciences, Physical Sciences & Engineering og Social Sciences and Humanities. Bevillingen til professor Kirsten Hastrup er givet i den sidste kategori.

Kontakt:
Kommunikationsmedarbejder Nina Henriette Pedersen, tlf. 26 84 20 17
Dekan på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Troels Østergaard Sørensen, tlf. 28 75 35 35.