28. august 2008

Danske forskere blandt de førende på ren teknologi

Københavns Universitet fremhæver fire forskningsprojekter, når universiteter fra hele verden 1.-3. september møder industrien på cleantech-messen CopenMind i Bella Centret. Ren luft, vand og jord er omdrejningspunktet for den forskning, KU's forskere præsenterer for industrien.

Som optakt til messen er rektor Ralf Hemmingsen søndag vært ved en reception for CopenMinds udstillere: 120 universiteter og forskningsinstitutioner fra Europa, Kina, Japan, Rusland, USA, og Australien. Hertil ventes 1.000-1.500 deltagere fra industrien. På CopenMind fremhæver KU forskning inden for områderne vand, luft og jord med henvisning til FN's klimatopmøde i København i 2009:

KU renser luften – et eksempel på ny fotokemi, som sparer penge, energi og forbedrer sundheden, når indendørs luft renses. Luften kan forurenes af bl.a. partikler fra møbler og byggematerialer. Den ny metode, Photochemical Air Purification, vil løse problemet: Kemiske mekanismer kendt fra atmosfæren anvendes, men i stedet for sollys bruges UV-lys. Som erstatning for air condition og ventilation kan man recirkulere mere luft og reducere mængden af frisk luft. Det sparer energi og forbedrer det indendørs klima. Lektor Matthew S. Johnson, Kemisk Institut, ser et enormt potentiale.

- Enhver fabrik, hospital, shoppingcenter, hjem, bil eller varehus med central ventilation kan få fordele af systemet, siger Matthew S. Johnson.

KU udvikler bioenergi og bioethanol, og har nu flere patenter for 2. generations biobrændsel i samarbejde med DONG Energy. Det nye er processen, der gør eksempelvis halm flydende, og skaber bæredygtighed. Intet må gå til spilde i processen fra jord til brændstoftank. Overskudsprodukter bruges til dyrefoder og energiproduktion. Produktionen handler om at koge bl.a. halm, gøre det flydende og mikse det med enzymer. Derpå destilleres det sukkerholdige produkt til bioethanol.

- Vi har tværfaglig ballast til at skabe bæredygtighed, påpeger professor Claus Felby, Skov & Landskab.

Et demonstrationsanlæg bygges ved havnen i Kalundborg, så det er klar til FN's Klimatopmøde.

KU renser grumset vand fra veje og P-pladser. Vandet filtreres for at blive klart og rent nok til rekreative områders kanaler, springvand og badevand i et nyt, dobbeltporøst filter. Der bruges kalk i tynde lag med gennemstrømning drevet energineutralt af tyngdekraften.

- Det nye er den måde, som vandet kan strømme frit i filtret, fortæller opfinder og seniorforsker Marina Bergen Jensen (Skov & Landskab), og fremhæver, at filtret ikke bruger energi eller kemikalier.

KU's viden om aerosol-partikler skaber ny klarhed i klimadebatten. KU's ledende forskning i aerosoler – de luftbårne partikler – er nyttig forskning for industrien. FN's klimapanel, IPCC, påpeger, at effekten af menneskeskabte partikler er den største usikkerhedsfaktor i beregning af jordens strålingsbalance og dermed klimaændringer. Uden aerosol-partikler, som vandmolekylerne kondenserer på, vil der hverken være skyer, tåge eller dis. Afbrænding af fossilt brændstof er en af de kilder til partikler, men professor Merete Bilde, Kemisk Institut, nævner, at også nye stoffer som biobrændsel giver anledning til partikler.

Læs mere om cleantech-forskningen på Københavns Universitet.

Se mere om de fire og mange andre forskningsprojekter på KU's stand på CopenMind i Bella Centret fra 1.-3. september.

Kontakt på CopenMind: Keld Broksø, mobil 23 24 41 52; Tina Lewis, mobil 30 58 92 41; Martin Pihl, mobil 26 13 94 99; Karen Laigaard, mobil 28 75 70 54.