10. september 2008

Politireformens virkninger

Det er synd for politiet – og det er os, det går ud over. Sådan lyder vurderingen af borgernes syn på politiet ét år efter, at politireformen er trådt i kraft.

Professor Flemming Balvig og lektor Lars Holmberg ved Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet har udarbejdet tre rapporter om politireformens virkninger. Rapporterne er netop blevet udgivet af Rigspolitiet.

- Markant mange borgere oplever, at politiet mangler ressourcer. Det er ifølge lektor Lars Holmberg et af de mest iøjnefaldende resultater i undersøgelserne.

Undersøgelserne fra Københavns Universitet viser, at fire ud af fem borgere udtrykker stor tillid til politiet, og en tilsvarende andel er enige i, at politiet gør deres bedste. Samtidig er den andel af befolkningen, der mener, at politiet mangler ressourcer, vokset kraftigt, og udgør i 2007 en overvældende majoritet.

Undersøgelserne har også vist, at borgerne i 2007 opfatter politiet som mindre synligt, mindre tilgængeligt, mindre effektivt og i besiddelse af et ringere lokalkendskab, end det var tilfældet i 2006.

Og problemerne i lokalområderne ser nu ud til at vokse efter et markant fald; flere borgere end tidligere er nu bekymrede for at blive udsat for kriminalitet. Og antallet af anmeldte straffelovsovertrædelser er ligeledes steget for første gang i en årrække.

- Men på trods af det, er den generelle vurdering af og tillid til politiet ikke påvirket – den ligger fortsat på samme niveau som ved årtusindeskiftet, fortæller Lars Holmberg.

Løbende evaluering
Rigspolitiet har indgået aftale med Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet om, at der løbende foretages evalueringer af politireformens virkninger. Evalueringerne skal blandt andet fokusere på borgernes opfattelse af politiets indsats samt borgernes tryghed før og efter reformen og oplevelsen blandt politiets samarbejdspartnere af reformens virkninger.

Den næste undersøgelse af forholdet mellem politi og befolkning skal gennemføres ultimo 2008 og herefter igen i 2010, hvor politireformen forventes næsten fuldt implementeret.

Læs mere:
Rapporten 'Fem minutter i tolv'
Rapporten 'Politireformen år ét'
Rapporten 'Fem minutter over tolv'

Kontakt:
Lektor Lars Holmberg, tlf. 35 32 33 33
Professor Flemming Balvig, tlf. 35 32 33 25