20. november 2008

Spædbørn er nøglen

Børn har behov for følelsesmæssig omsorg for at trives. Den viden har forskerne haft længe. Nu viser det sig, at forskernes viden om spædbørns tidlige psykiske udvikling også er en vigtig nøgle til at hjælpe større børn og voksne med psykiske vanskeligheder.

Det er omdrejningspunktet for den konference Institut for Psykologi på Københavns Universitet afholder den 20.-22. november. Her skal førende danske og internationale forskere bl.a. diskutere hvordan den nye viden kan skabe bedre muligheder for at forebygge udviklingen af psykiske lidelser.

- Allerede nu kan vi bruge vores psykologiske viden om spædbørns udvikling til at gøre behandlingen af voksne patienter med psykiske lidelser mere effektiv, siger Susanne Lunn, lektor på Institut for Psykologi, og tilføjer:

- Samtidig vil det have meget stor værdi, hvis vi kan bruge vores psykologiske viden til også at forebygge, at et stigende antal børn i skolealderen udvikler psykiske vanskeligheder, eksempelvis angst eller adfærdsvanskeligheder. Ved at sætte tidligt ind, vil kan vi blive bedre til at foregribe, at børnene udvikler behandlingskrævende, alvorlige lidelser som voksne.

Mette Væver, adjunkt ved Institut for Psykologi, forklarer, at der for eksempel er udviklet en anerkendt undersøgelsesmetode, hvor forskerne allerede i et-årsalderen kan afdække, om barnet er trygt eller utrygt knyttet til sin omsorgsperson. Forskningsstudier har efterfølgende vist en sammenhæng mellem utrygge børn, der har oplevet dramatiske svigt, og udviklingen af personlighedsforstyrrelser i voksenlivet.

Et andet aktuelt felt som forskerkonferencen tager fat på er, hvordan evnen til mentalisering udvikles. Det vil sige, hvordan vi som mennesker bliver i stand til at forstå os selv og andre, og hvordan vi f.eks. håndterer stærke følelser og stress. Evnen til mentalisering udvikles igennem de første år af barndommen, og viden om mentalisering kan især bruges af terapeuter, der behandler voksne med personlighedsforstyrrelser.

Der er tilmeldt 135 deltagere til konferencen, der arrangeres af Center for Psykoterapiforskning og Center for Spædbørn ved Universitetets Psykologiske Klinik. Begge centre hører under Institut for Psykologi på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Pressen er velkommen til at deltage i konferencen, der finder sted i henholdsvis Alexandersalen og Festsalen på Københavns Universitet fra den 20. til den 22. november 2008.

Se program, oplægsholdere og andet materiale om konferencen på www.psy.ku.dk

Kontakt:
Lektor Susanne Harder, susanne.harder@psy.ku.dk, tlf. 35 32 49 07
Lektor Susanne Lunn, susanne.lunn@psy.ku.dk, tlf. 35 32 49 08
Lektor Stig Poulsen, stig.poulsen@psy.ku.dk, tlf. 35 32 49 09
Adjunkt Mette Væver, mette.vaever@psy.ku.dk, tlf. 35 32 49 06.