25. november 2008

150 millioner til sund aldring

Nordea-fonden har netop doneret 150 mio. kr. til et nyt tværvidenskabeligt forskningscenter på Københavns Universitet. Center for Sund Aldring, som det nye center hedder, er forankret på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og skal forske i, hvordan mennesker får sundere og længere liv.

Den globale interesse for aldersforskning er steget støt i takt med forøgelsen af levealderen. Den øgede levealder medfører også en stigning i aldersforbundne sygdomme, herunder kræft, demens og hjerte-kar-sygdomme. Det er en stor belastning for samfundet, og blandt andet derfor er der stigende interesse for at afklare, hvordan man kan forebygge sygdomme og forbedre livskvaliteten for den enkelte langt op i alderen.

- I Center for Sund Aldring samler vi danske og udenlandske topforskere, der skal undersøge aldringens mysterier i livsforløbet, siger dekan for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Ulla Wewer, der i dag modtager den store donation.

Centeret omfatter fem forskningsgrupper, der hver især fokuserer på forskellige aspekter af aldring. Forskerne skal bl.a. undersøge, hvordan hjernen påvirkes af aldringsprocessen og undersøge årsager til tab i muskelfunktionen hos ældre. Der vil også være fokus på at identificere biologiske, fysiologiske og mentale faktorer for tidlig aldring. Ligesom betydningen af sundhedspolitik og mulighederne for sundhedsfremme skal belyses.

- Centret bygger på unikt videnskabeligt samarbejde på tværs af faggrænser. Med denne enestående tværfaglige tilgang forventer vi at bidrage med ny og banebrydende viden til glæde for samfundet – fra øget livskvalitet for den enkelte til bæredygtige sundhedstiltag og generel sundhedsfremme, siger Ulla Wewer.

Rektor Ralf Hemmingsen ser det nye center som udslag af den stærke faglige dynamik i sundhedsvidenskaberne i disse år, og han tilføjer:

- Det er perfekt timing at forankre den tværdisciplinære og internationalt orienterede aldringsforskning i det stærke og udviklingsorienterede forskningsmiljø, som Københavns Universitet byder på.

Læs mere om centeret og dets forskning på www.sundaldring.ku.dk

Kontakt:
Ulla Wewer, dekan, professor, dr.med., Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, tlf. 28 75 70 51
Kommunikationschef Michael Loua, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, tlf. 28 75 70 69