4. december 2008

Metangas strømmer ud i atmosfæren

Tundraen i det nordøstlige Grønland frigiver langt mere metan til atmosfæren, end forskerne tidligere har kortlagt. Nye tal viser, at ikke kun de varme sommermåneder, men også de noget koldere efterårsmåneder frigør store mængder af drivhusgassen metan til atmosfæren. Det stiller naturligt nok nye spørgsmål til vores forståelse af klodens klimasystem. Det er forskere fra Københavns Universitetet, der i samarbejde med forskere fra universitetet i Lund og DMU-Aarhus Universitet, i dag fremlægger de nye opsigtvækkende tal i det videnskabelige tidsskrift Nature.

Metan er en meget effektiv drivhusgas, og hovedparten af atmosfærens indhold af metan stammer fra udslip i verdens tundraområder, heraf en betydelig del fra de polare egne. Hidtil har videnskaben været af den opfattelse, at tundraen sender mest metangas ud i atmosfæren i de varme måneder. Nu viser de nye målinger imidlertid, at naturen er mere lunefuld end som så. Forskerne kan nemlig konstatere, at den tiltagende frost i de sene efterårsmåneder også presser enorme mængder af drivhusgassen metan ud af tundraen. Målingerne er foretaget ved forskningsstationen Zackenberg i det nordøstlige Grønland.

- Faktisk svarede udslippet af metan i september og oktober i 2007 til det samlede metanudslip i løbet af de tre varme sommermåneder, fortæller forskningsassistent Charlotte Sigsgaard fra Institut for Geografi og Geologi på Københavns Universitet.

Det er meget overraskende tal, og forskerne glæder sig over, at den udvidede måleperiode, der blev mulig i forbindelse med Det Internationale Polarår i 2007, har givet helt nye input til vores forståelse af klimasystemet generelt og af de drastiske klimaændringer i Arktis i særdeleshed.

- Overvågning i minus 20 grader kan godt være besværlig, men i dette tilfælde var det fantastisk og selvfølgelig meget overraskende at følge, hvordan metanfrigivelsen fra tundraen pludselig steg voldsomt i forbindelse med, at frosten ved Zackenberg tog til, siger Charlotte Sigsgaard og tilføjer, at de nye tal påpeger vigtigheden af at intensivere overvågningen i det højarktiske område.

Det var Charlotte Sigsgaard, der sidste efterår tilbragte et par kolde måneder i felten ved Zackenberg med dagligt at tilse, passe og indsamle prøver fra udstyret til metanopsamling fra tundraen. Den indsats kan nu vise sig at give videnskaben helt nye og hidtil ukendte brikker til det store klimapuslespil.

Kontakt:
Forskningsassistent Charlotte Sigsgaard, Københavns Universitet, tlf.35 32 25 18
Nyhedsredaktør Charlotte Autzen, chau@adm.ku.dk, tlf. 28 75 42 64

Find originalartikel:
Large tundra methane burst during onset of freezing.
Mikhail Mastepanov, Charlotte Sigsgaard, Edward J. Dlugokencky, Sander Houweling, Lena Ström, Mikkel P. Tamstorf & Torben R. Christensen. Nature.