30. januar 2009

Ny skole for global sundhed

Sygdom og sundhed i udviklingslandene bliver nu et indsatsområde på Københavns Universitet. Universitetet tager konsekvensen af, at de globale sundhedsmønstre ændrer sig. Derfor etableres den tværfaglige Copenhagen School of Global Health (CSGH), som indvies 2. februar 2009.

Specialer samles
CSGH er en paraplyorganisation for flere fakulteter, som kan samle, koordinere og styrke det globale perspektiv i dansk sundhedsviden bl.a. indenfor malaria, HIV og globalt stigende livsstils- og infektionssygdomme.

Over 700 studenter på Københavns Universitet fuldfører årligt et eller flere kurser relateret til global sundhed. 50 studenter tager internationale praktikophold ved globale sundhedsorganisationer hvert år.

Skolen bliver fremover en vigtig indgang til både sundhedsvidenskab, farmaceutisk viden, samfundsvidenskab (bl.a. antropologi og statskundskab) og den del af biovidenskaben, der handler om global sundhed. Årligt ventes eksterne bidrag til aktiviteterne i CSGH at runde 75 million kroner fra nationale og internationale bidragydere.

Bedre sundhed i verden
Professor Flemming Konradsen, der skal stå i spidsen for CSGH, understreger, at læger og sygeplejersker skal arbejde sammen med andre professioner for at skabe bedre sundhed i verden.

- Sundhed skal ses bredere end det, der udføres af folk i kitler. Det gælder opbygning af stærke sundhedssystemer, gode vand- og sanitetsforhold, familieplanlægning, god ernæring, arbejdssikkerhed og selv trafiksikkerhed, påpeger han.

CSGH skal også støtte studerende fra Danmark og fra udlandet i at finde rundt blandt universitetets mange tilbud indenfor global sundhed. Mulighederne skal øges for at universitets studerende kan få praktikpladser ved internationale organisationer.

- De studerende får med CSGH bedre muligheder for at rejse ud, og bruge deres viden i praksis. Vi har i dag for lidt udveksling, og det vil CSGH bidrage til at ændre, fastslår professor Flemming Konradsen.

Læs mere om CSGH og global sundhed på globalhealth.ku.dk

Presseinvitation:
Indvielsen foregår mandag d. 2. februar kl. 14-16 i Henrik Dam Auditorium, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3, Kbh.

Her kan pressen bl.a. møde Ulla Wewer, dekan for Det sundhedsvidenskabelige Fakultet, udviklingsminister Ulla Tørnæs, Københavns Universitets rektor Ralf Hemmingsen, direktør for Novo Nordisk Fonden Professor Gert Almind, den nye professor i global sundhed på CSGH schweizeren Maximillian de Courten, æresprofessor ved Københavns Universitet, Jayaprakash Muliyil, fra Christian Medical College, Vellore i Indien samt lederen af Center for International Sundhed og Udvikling (CISU) på KU, professor Ib Bygbjerg.

Kontakt:
Professor Flemming Konradsen, leder af CSGH, tlf. 35 32 77 76, mobil 60 10 16 61
Kommunikationsmedarbejder Malene Flagga Nielsen, mobil 28 75 69 61