10. februar 2009

Vejen banet for specialdesignet medicin

Med en bevilling på 23 mio. fra EU skal professor Søren Buus fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet stå i spidsen for et højteknologisk projekt, som skal gøre det muligt for forskere at navigere rundt mellem menneskets mange livsmolekyler. På sigt åbner projektet for nye behandlinger og lægemidler specialdesignet til den enkelte patient.

Det menneskelige DNA er forskelligt fra individ til individ; som en personlig kogebog, der indeholder opskrifter på de mere end 30.000 livsmolekyler (proteiner), der tilsammen styrer livets biokemiske gang - fra celledeling til immunsystem.

Nye muligheder med bio-chip
Det enorme antal proteiner udfordrer forskerne, der kortlægger proteinernes former og funktioner for at finde ud af, hvilke opgaver, de har i kroppen. Ved at undersøge mindre stykker, af det enkelte protein, kan forskerne dog lære mere om proteinet, men indtil nu har det været en dyr og langsommelig proces at fremstille disse proteinstumper, også kaldet peptider. Med bevillingen fra EU får professor i immunokemi Søren Buus og hans forskerteam nu mulighed for at bruge en specialudviklet bio-chip på størrelse med et frimærke, som gør det muligt både at fremstille og undersøge over 100.000’vis af forskellige peptider.

Med chippen i hånden kan forskerne udvikle nye teknologier, der gør det muligt at undersøge, hvad der sker med de mange forskellige peptider. Det bliver begyndelsen på individualiseret medicin, fortæller professor Søren Buus:

- Med vores metode, vil vi med tiden f.eks. kunne undersøge en kræftcelle, en bakterie eller et virus ved at scanne en given patients samlede immunologiske proteinsystem. Vores formål er ikke kun at undgå en bivirkning ved en given behandling, men at finde et aktivt immunologisk princip som hjælper lige præcist den patient, vi arbejder med og ingen andre. Til den næste patient laver vi et nyt princip, som igen kun hjælper denne patient og ikke andre og så videre.

Læs mere på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets hjemmeside

Kontakt:
Professor Søren Buus, Institut for International Sundhed, Immunologi og Mikrobiologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, s.buus@immi.ku.dk, tlf. 35 32 78 85, mobil 28 75 78 85