17. februar 2009

Angst i skolegården

Mellem et og tre børn i en skoleklasse lider af angst. Alligevel har indsatsen over for angstlidelser i Danmark hidtil primært fokuseret på voksne.

Nu er der hjælp at hente i et nyt behandlingstilbud på Institut for Psykologi på Københavns Universitet. Forskningsprojektet (Copenhagen Child Anxiety Project) tilbyder børn med forskellige angstlidelser psykologisk behandling. Der skelnes mellem flere forskellige former for angst hos børn, men projektet ved universitetets Psykologiske Klinik fokuserer på generaliseret angst, abnorm separationsangst, social angst og specifikke fobier.

- Det er vigtigt, at børnene bliver behandlet, for ubehandlet angst i barndommen kan have afgørende betydning for børns trivsel og udvikling. Desuden kan angsten følge børnene ind i voksenlivet med store personlige og samfundsøkonomiske konsekvenser, siger lektor Ingrid Leth, Institut for Psykologi.

Behandling eller ej?
Det er muligt at behandle børns angstlidelser med godt resultat, og derfor er det vigtigt at sætte ind så tidligt som muligt. Det kan imidlertid være vanskeligt at vide, hvornår der er tale om almindelig udviklingsbetinget angst, og hvornår det er decideret rådgivnings- eller behandlingskrævende angst:

- Man bør søge hjælp, når barnets angst bliver et tilbagevendende omdrejningspunkt, der stjæler mental energi og medfører psykiske symptomer. Det kan for eksempel dreje sig om vanskeligheder med at passe skolen regelmæssigt, social isolation og manglende kammerater, eller at barnet trækker sig fra aldersrelevante aktiviteter og tilbud. Barnet kan også have en mindreværdsfølelse, der forhindrer barnet i at udføre alderssvarende aktiviteter, forklarer adjunkt Barbara Hoff, Institut for Psykologi.

Som en del af projektet skal forskerne bag projektet undersøge, hvordan angst opstår hos børn og hvilke faktorer, der vedligeholder angst. Projektet skal desuden afdække, hvilke behandlingsformer, der hjælper børnene og deres forældre bedst.

Klinikken modtager børn i alderen 7-12 år.

Læs mere om angstbehandlingsprojektet.

Kontakt:
Adjunkt Barbara Hoff, barbara.hoff@psy.ku.dk, tlf.: 35 32 49 05

Kommunikationsmedarbejder Lene Düwel, lend@adm.ku.dk, tlf.: 28 75 42 68

Forældre med angstplagede børn kan skrive til CCAP@psy.ku.dk eller besøge hjemmesiden www.ccap.psy.ku.dk.