20. februar 2009

Politisk retorik deler danskere og indvandrere

De sidste 30 år har politikere opdelt danskere og muslimske indvandrere i 'os’ og ’dem'. Det afslører nyt forskningsprojekt, der konkluderer, at retorikken har været styrende for den politiske udvikling og haft negative konsekvenser for den offentlige mening om de nye danskere.

Forskningsresultaterne er netop blevet offentliggjort i ph.d.-stipendiat Brian Arly Jacobsens afhandling ’Religion som fremmedhed i dansk politik’.

Ifølge Brian Arly Jacobsen er den skarpe retorik i debatten om den muslimske indvandring ikke ny. I afhandlingen dokumenterer han, hvordan politikere fra begge fløje fremstillede de russiske jøder, der kom til landet i begyndelsen af 1900-tallet, i lige så stigmatiserende vendinger.

- Fortællingerne om indvandrerne er konstrueret ud fra en politisk virkelighed, som spejler tidens dominerende samfundsfortællinger. Dansk kultur og jødisk eller muslimsk kultur er ikke naturgivent hinandens modsætninger, forklarer Brian Arly Jacobsen og uddyber, at ’vi’ konstruerer et forsvar for forestillingen om 'vores' kulturelle enhed over for 'dem', de andre. På den måde kommer debatten til at handle om 'vores' identitet, om dansk kulturs overlevelse.

På hovedet i arkiverne
Brian Arly Jacobsen er nået frem til sine resultater ved at sammenligne omtalen af jøder i Rigsdagstidende 1903-45 og omtalen af muslimer i Folketingstidende 1967-2005. Det er første gang, at politiske debatter om jøder og muslimer i de to historiske perioder bliver analyseret:

- Der er naturligvis store forskelle på de to religiøse minoritetsgrupper. Men begge grupper har oplevet at blive rubriceret som den absolutte modpol til de særligt ’danske værdier’ af politikerne under debatter i Folketinget – enten som en trussel for den danske økonomi og arbejdskraft og/eller som en kulturel og national trussel, siger Brian Arly Jacobsen, der forsvarede sin ph.d.-afhandling den 19. februar. Afhandlingen kan fås som pdf-fil ved at kontakte Brian Arly Jacobsen.

Kontakt
Brian Arly Jacobsen, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Det Humanistiske Fakultet, brianj@hum.ku.dk, tlf. 26 33 88 38 eller 35 32 88 21

Kommunikationsmedarbejder Anna Høxbro Bak, bak@adm.ku.dk, tlf. 22 64 03 55