8. marts 2009

Flere kvinder bliver professorer

Københavns Universitets jagt på dygtige kvindelige forskere bærer frugt. På Kvindernes internationale kampdag den 8. marts er status den, at universitetet i 2008 ansatte næsten dobbelt så mange kvindelige professorer som året inden.

De fleste universiteter i ind- og udland har stadig en uhensigtsmæssig skæv kønssammensætning i deres forskerstab. Jo længere op ad forskerkarrierestigen, man bevæger sig, jo færre kvinder er der – selv om der bliver uddannet stort set lige mange forskere af begge køn.

Sidste år igangsatte Københavns Universitet en strategisk handleplan for at rekruttere flere kvindelige forskere, og der er allerede godt nyt. I 2008 ansatte universitetet i alt 20 kvindelige og 52 mandlige professorer. Det er en mærkbar fremgang for antallet af kvindelige professorer i forhold til året før, hvor kun 11 ud af de i alt 71 nye professorer var kvinder. I 2007 udgjorde kvinderne 15 % af de nyansatte professorer, mens tallet er vokset til 28 % i 2008.

Alle talenter i spil
Selv om der stadig er langt flest mandlige professorer, sker der lige nu en massse, som i løbet af det næste årti vil ændre markant på de indgroede forestillinger om, at en professor almindeligvis er en mand, fortæller professor og prodekan Birgitte Nauntofte fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Birgitte Nauntofte er formand for det task force, som Københavns Universitet har nedsat for at få flere kvinder til at vælge en universitetskarriere som forsker - og gerne med det mål at nå en topstilling som professor.

- For forskningens konkurrenceevne handler det om at få alle gode hoveder og talenter i spil. Vi har ikke råd til, at de dygtige forskerpiger fravælger en forskerkarriere, fordi de - alene på grund af deres køn - ikke tror på, at de kan nå helt til tops. Vi er nu gået ind i en fase, hvor vi for alvor satser aktivt på kvinderne. Glasloftet er under nedrivning på Københavns Universitet. Det er ikke kønnet men talentet, der er afgørende, siger Birgitte Nauntofte.

Skub på karrieren
Københavns Universitet sætter fra 2008-2013 ind på flere konkrete områder for at rekruttere dygtige kvindelige forskere. Fakulteterne får bl.a. en økonomisk belønning, når de ansætter kvindelige professorer. Og for at motivere flere kvindelige forskere til en karriere inden for forskning eller universitetsledelse er der igangsat et talent- og lederudviklingsprogram med mentorordning.

- Det kræver ledelsesmæssig opmærksomhed og nænsomhed at nå ambitionen om at få flere kvinder i universitetets faste forskerstab. Den ønskede udvikling sker ikke af sig selv. Det er derfor nødvendigt, at vi i et stykke tid endnu søsætter initiativer, der giver kvinderne et lille skub på karrierevejen, fastslår Birgitte Nauntofte.

Kontakt
Prodekan professor Birgitte Nauntofte, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, bn@sund.ku.dk, 28 75 70 52
Kommunikationsmedarbejder Anna Høxbro Bak, bak@adm.ku.dk, 22 64 03 55