31. marts 2009

Islam via satellit

Ny ph.d.-afhandling afdækker, hvordan islamiske satellitkanaler promoverer en konservativ og moralsk gen-islamisering af den muslimske identitet.

På verdensplan eksisterer der næsten 50 arabisksprogede, satellitkanaler, der definerer deres perspektiv som islamisk. Tre af disse kanaler kan modtages i Danmark; al-Resaleh, Iqraa og al-Majd. I ph.d.-afhandlingen 'Identiteter og livsstil på islamisk satellit-tv' undersøger Ehab Galal fra Københavns Universitet, hvilken samfundsmæssig rolle og betydning disse satellitkanaler har i det muslimske samfund.

- Satellitkanalerne udtrykker selv, at deres generelle mål er at medvirke til at give islam dens rette placering i samfundet. De lancerer sig som et alternativ til de sekulære kanaler, som efter deres mening ikke leverer viden og underholdning, der er i overensstemmelse med islamiske værdier, siger Ehab Galal.

Moralsk rettesnor
I afhandlingen analyserer Ehab Galal en række forskellige programtyper - f.eks. programmer målrettet kvinder og børn. Kvindeprogrammerne fremstiller den muslimske kvinde som et symbol på det moralske fællesskab, hvor den selvopofrende datter ses som idealet for kvindelig islamisk adfærd. Børneprogrammerne sporer børnene ind på den rette islamiske adfærd ved f.eks. gennem dukkefilm at fortælle dem, at de skal yde deres bedste til eksamen og lade resten være op til Gud. Ehab Galal afdækker desuden det, han betegner som fatwa-programmer, hvor Koranen bliver tolket og omsat til klare retningslinjer for den bedste muslimske adfærd i hverdagen.

- Det er gennemgående for alle programmerne, at de henviser til islam som moralsk rettesnor for den enkelte muslim. På den måde promoverer de islamiske satellitkanaler en konservativ og moralsk gen-islamisering af den muslimske identitet. De bliver en symbolsk referenceramme for et universelt muslimsk fællesskab, fortæller Ehab Galal.

Ehab Galal forsvarer ph.d.-afhandlingen fredag den 3. april kl. 14.00. Læs mere i pressemeddelelsen.

Kontakt
Ehab Galal, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Det Humanistiske Fakultet, ehab@hum.ku.dk, 31 18 23 05
Kommunikationsmedarbejder Anna Høxbro Bak, bak@adm.ku.dk, 22 64 03 55