11. maj 2009

Nanoforskning løser oliegåde

Nanoforskere fra Københavns Universitet har fundet en del af forklaringen på, hvorfor der er så meget råolie i Nordsøen, der ikke kan hentes op. De nye opdagelser kan blive det første trin på vejen til at forbedre produktionsteknikken af olie og dermed forøge produktionen fra de danske felter. Forskningsresultatet er offentliggjort i det internationale tidsskrift PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences).

Boreprøver under nanolup
Mange oliefelter kan kun suges halvtomme, fordi en stor del af olien er fanget som oliedråber i små hulrum i bjergarterne eller klistrer til hulrummenes vægge i undergrunden. Det gør den resterende olie umulig af få op med de nuværende produktionsteknikker. For at finde ud af, hvorfor olien sidder fast i undergrunden, har en forskergruppe ved Nano-Science Center på Københavns Universitet derfor undersøgt boreprøver hentet fra oliefelterne i Nordsøen under et såkaldt atomic force mikroskop, der kan studere strukturer helt ned på nanoniveau. Forskernes forsøg viser, at de hulrum, der gemmer olien, har helt andre overfladeegenskaber, end man skulle forvente ud fra kendskabet til de mineraler, bjergarterne er lavet af.

Algernes overfladebehandling
De olieholdige bjergarter i den danske del af Nordsøen er primært kridt. Kridtpartikler burde sky olie, som en gås skyer vand, hvis kridtpartiklerne opførte sig som mineralet kalcit, som kridt næsten udelukkende er lavet af. Men de nye undersøgelser viser, at overfladerne af hulrummene i kridtet er delvist dækket af et materiale, som olie kan klistre på.

- Vores forsøg har vist, at undergrundens kridt er bygget op på en mere kompliceret måde end rene mineralkrystaller. Kridtet er egentlig skjold af fortidige alger. Algerne har så at sige overfladebehandlet deres skjold med et organisk stof, for at gøre dem modstandsdygtige over for vand. Og det er nok denne her overfladebehandling, vi ser virke selv her 60 millioner år senere, fortæller lektor Tue Hassenkam fra Nano-Science Center, der har stået i spidsen for forsøgene.

Hvis man kan klemme blot et par procent olie mere ud af undergrunden i Nordsøen, kan det være mange milliarder kroner værd for Danmark. Derfor støtter både Højteknologifonden og Maersk Olie og Gas AS Københavns Universitets såkaldte Nano-Chalk satsning under ledelse af professor Susan Stipp.


Kontakt
Lektor Tue Hassenkam, Nano-Science Center, Det Naturvidenskabelige Fakultet, tue@nano.ku.dk, 26 55 20 30
Kommunikationsmedarbejder Anna Høxbro Bak, bak@adm.ku.dk, 22 64 03 55
Kilde: PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences)