3. september 2009

Ung integration i EU

Ny EU-forskning dokumenterer, at uddannelsesniveau og tilknytning til arbejdsmarkedet har afgørende betydning for, hvordan unge med minoritetsbaggrund bliver integreret i EU. På sigt skaber det bedre muligheder for at sammenligne integrationsprocesser mellem landene og forbedre integrationen i de enkelte lande.

I forskningsprojektet 'Up2Youth' har lektor dr.phil. Sven Mørch og lektor ph.d. Torben Bechmann Jensen fra Institut for Psykologi på Københavns Universitet undersøgt etniske minoritetsunges sociale integration i forskellige EU-lande. Forskerne har udviklet en model, der gør det muligt at sammenligne etniske minoritetsunges og etniske danske unges succeser vedr. uddannelse og beskæftigelse.

- Etniske minoritetsunges sociale integration handler om, hvordan de klarer sig i sammenligning med andre danske unge. Man sammenligner sin egen situation med dem, man omgås, og derfor er det lokale perspektiv helt afgørende i forhold til integration. Føler man sig ligeværdige med dem, man omgås, føler man, at man klarer sig godt, siger Torben Bechmann Jensen.

Kultur spiller en birolle
Med fokus på uddannelsesniveau og arbejdsmarkedstilknytning får kulturelle forskelle mindre betydning.

- Dybest set har minoritetsunge de samme problemer som alle andre unge, og det er de samme betingelser – bl.a. forældres uddannelsesniveau og job - som har betydning for deres succes i livet. Det er ikke kulturelle forskelle, der skaber dårlig integration, men derimod det, ikke at kunne begå sig i de samfundsmæssige strukturer som f.eks. skolesystemet, siger Sven Mørch.

De europæiske forskelle
Ved at se på de samfundsmæssige strukturer i de lokale samfund bliver det muligt at foretage en bedre sammenligning af integrationsprocesserne i landene.

- Det vil forvrænge den oplevede og reelle integration at lave en 1:1 sammenligning mellem integration i f.eks. Danmark og Spanien. Fattigdom er f.eks. helt oplagt relativ og kun meningsfuld, hvis den sættes i relation til den enkeltes lokale omkostningsniveau. En fattig etnisk minoritetsung kan være bedre integreret i Spanien end i Danmark, da den sociale ulighed er betydelig større i Spanien. Der vil simpelthen være flere etniske spaniere, som er ligeså relativt fattige. På den måde er det nemmere at føle sig integreret i et ulige samfund, siger Torben Bechmann Jensen.

Sven Mørch og Torben Bechmann Jensen har gennem mange år været involveret i forskningsgruppen EGRIS (European Group for Integrated Social Research), som har gennemført EU-finansierede forskningsprojekter om unges uddannelse og arbejdsforhold i EU, heriblandt det nyligt afsluttede forskningsprojekt 'Up2Youth'.

Læs den første samlede rapport fra EU, som beskriver det forskningsarbejde, der er blevet udført med EU-finansiering.

Kontakt
Lektor Sven Mørch, sven.moerch@psy.ku.dk, 35 32 48 51 eller 27 26 75 40
Lektor Torben Bechmann Jensen, torben.bechmann@psy.ku.dk, 35 32 48 46 eller 56 87 97 40
Kommunikationsmedarbejder Lene Juhl Friedrichsen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, lef@samf.ku.dk, 23 65 25 07