10. september 2009

Bold, sved og test

500 studerende og medarbejdere fra Det Naturvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet trækker i træningstøjet for at deltage i fakultetets store fælles Idræts- og Testningsdag den 11. september kl. 12.30-16.30. Arrangementet er et led i markeringen af, at Idræt som fag på KU har 100-års jubilæum i 2009.

Fællesskab på tværs af fag
Idræts- og testningsdagen byder på både fysiske og intellektuelle udfordringer, der skal være med til at styrke de studerende og ansattes fællesskab på tværs af faggrænser. Deltagerne vil bl.a. kunne være med til en fælles opvarmning, sundheds- og konditestning, campus-løbestafet, fodboldturnering, posterudstilling og forskellige faglige foredrag. Som en festlig afslutning afvikles en Allstars-fodboldkamp mellem studerende og medarbejdere, hvor mange fodbold- og universitetsstjerner er med. Kampens dommer er Kim Milton, og Peter Piil og Birger Peitersen er kommentatorer.

- Lidt ubeskedent kunne man hævde, at tanken om en sund sjæl i et sundt legeme er blevet folkeeje, netop fordi faget Idræt har kombineret teori og praksis - hjernevridninger og armbøjninger. På Idræts- og Testningsdagen får alle fakultetets studerende og medarbejdere mulighed for at afprøve videnskaben på egen krop. Jeg er sikker på, at det er sundt for både studie- og arbejdsmiljøet, hvis de studerende banker deres undervisere i fodbold og løb – så længe de ikke 'jorder' dem teoretisk, siger prorektor Lykke Friis, der skal uddele præmier til vinderne af idrætsdagens fodboldturneringer.

Konference og formidlingsrække
Institut for Idræt markerer fagets 100-års jubilæum med en række aktiviteter, som skal formidle instituttets forskning. Formidlingsaktiviteterne spænder vidt; fra idrætsdagen og en åben formidlingsrække om forskning i idræt og fysisk aktivitet til udgivelsen af jubilæumsantologien Forskning i bevægelse - Et nyt forskningsfelt i et 100 årigt perspektiv og afholdelsen af en højt specialiseret konsensuskonference om præstation i idrætter med høj intensitet. Konsensuskonferencens indlæg, statements og anbefalinger vil blive filmet og vil være tilgængelige for offentligheden på konferencens hjemmeside omkring den 1. oktober.

Kontakt
Jubilæumskoordinator Anne Lykke Poulsen, Institut for Idræt, apoulsen@ifi.ku.dk, 21 79 16 83
Arrangør af Idræts- og Testningsdagen, viceinstitutleder Peter Krustrup, Institut for Idræt, pkrustrup@ifi.ku.dk, 26 15 43 41
Kommunikationsmedarbejder Anna Høxbro Bak, bak@adm.ku.dk, 22 64 03 55