16. september 2009

Enzensberger modtager Sonningprisen 2010

Den tyske forfatter Hans Magnus Enzensberger, modtager Sonningprisen 2010. Sonningprisen, der er Danmarks største kulturpris på 1 mio. kroner, uddeles hvert andet år af Københavns Universitet til en person, der har udført et ”fortjenstfuldt arbejde til gavn for den europæiske kultur”.

Europæisk engagement
Som forfatter og intellektuel har Hans Magnus Enzensberger gennem en menneskealder sat betydelige spor i litteratur, essayistik og journalistik. Diskussionen af Europa er et stadigt tilbagevendende tema for Enzensberger, og i indstillingen til prisen fremhæves netop betydningen af hans europæiske engagement:

For ham er Europa hverken en enhed eller en række isolerede enheder. I sit værk ”Åh Europa!” (”Ach Europa!”) beskriver og dissekerer han en række europæiske landes kultur og vaner. Det fælles særpræg viser sig at bestå i deres egensindighed. Europa kan derfor ikke uden at tage skade på sin sjæl samles i en enhedsstat, men kun leve op til sig selv ved ikke bare at samles i al forskellighed men om forskelligheden, og i det nødvendige, praktiske samarbejde lade forskelligheden komme til udtryk.”

Et intellektuelt forbillede
Enzensbergers forfatterskab emmer af ironi herunder selvironi. Ironien giver form til det moralske anliggende. Den er ikke bare en beskyttelsesforanstaltning mod utidig befamling, den berører selve sagen ved at vende brodden i samfundskritikken både den ene og den anden vej og på den måde give plads til tvivlen. Som intellektuelt forbillede beskrives Hans Magnus Enzensberger i indstillingen desuden som:

”En digter og en intellektuel, der med humor, ironi og skjult varme vover at sige nej og dermed ja på sin egen måde, på som det forekommer – rette måde.”

Den 79 årige Hans Magnus Enzensberger er en af tysk litteraturs mest anerkendte skribenter og samtidsanalytikere. Han har, siden han debuterede med sin første digtsamling i 1957, udgivet mere end 50 værker med en imponerende spændvidde fra digte, romaner og teaterstykker til videnskabelige værker. Han var en del af forfattersammenslutningen Gruppe 47 og har præget den litterære debat i både Tyskland og resten af Europa. Læs mere om Enzensberger i Gyldendals åbne encyklopædi.

Prisen overrækkes tirsdag den 2. februar i Festsalen på Københavns Universitet.

Om Sonningprisen
Læs om Sonningprisen og se hvem der tidligere har modtaget prisen på www.ku.dk/sonningprisen

Kontakt
Nyhedsredaktør Charlotte Autzen, chau@adm.ku.dk, 28 75 42 64