22. september 2009

Biomedicinsk samarbejde over Øresund

Fundamentet er nu lagt til en industrielt orienteret platform for uddannelse og træning af ph.d.-studerende og forskere inden for medicinsk forskning og udvikling. Kernen i det nyetablerede Medicines Research Academy (MRA) er et dansk-svensk samarbejde mellem fire førende universiteter inden for medicinsk forskning og uddannelse; Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Lunds Universitet og Universitetet i Uppsala.

Fra idé til produkt
De fire samarbejdsuniversiteter deltager med i alt 11 fakulteter, som dækker hele livscyklussen i forhold til udvikling af ny medicin - fra idé til godkendt produkt. MRA vil styrke medicinsk forskning og udvikling ved at facilitere vidensdeling på tværs af både universiteter og offentlige og private skel. Det afspejles i akademiets styregruppe, hvis medlemmer udover universiteterne tæller repræsentanter fra industriorganisationer inden for farma-, biotek- og medicobranchen samt de ministerielle niveauer i Danmark og Sverige. Akademiet vil bl.a. etablere en fælles ph.d.-grad som dokumenterer erfaring med industriel forskning og udvikling.

- Samarbejdet gennem MRA vil give vores studerende en værdifuld ballast i forhold til at arbejde i forskellige forskningsmiljøer. De studerende får mulighed for at vælge mellem mere end 150 akkrediterede kurser på de fire universiteter, når de skal sammensætte deres ph.d.-forløb, siger professor Flemming Steen Jørgensen fra Københavns Universitet, der er formand for styregruppen.

På tværs af brancher
Københavns Universitet har gode erfaringer med lignende samarbejdsprojekter på tværs af offentlige og private skel. Under overskriften 'Drug Research Academy' (DRA) kører Det Farmaceutiske Fakultet et industriorienteret forskeruddannelsesprogram. DRA bygger bro mellem offentlig og privat forskning ved, via kurser og andre aktiviteter, at give de studerende forskningserfaring fra både det industrielle og det akademiske forskningsmiljø. Projektet er en succes for både studerende, forskere og industrien og har været en stærk inspiration i udformningen af Medicines Research Academy.

Læs mere om Medicines Research Academy.

Kontakt
Professor Flemming Steen Jørgensen, Institut for Medicinalkemi, Det Farmaceutiske Fakultet, fsj@farma.ku.dk, 35 33 63 78
Specialkonsulent, Science Liaison Officer, Elias Zafirakos, MRA/BioLogue, elz@adm.ku.dk, 28 75 65 77