7. oktober 2009

UNIK ny strategi mod livsstilssygdomme

Med en UNIK bevilling på 120 mio. kr. fra Videnskabsministeriet åbner Københavns Universitet sit hidtil største, tværfaglige forskningsinitiativ, Food, Fitness og Farma rettet mod at forstå, forebygge og behandle livsstilssygdomme.

Livsstilssygdomme truer globalt
De sidste 10-20 år er forekomsten af fedme og diabetes-2 steget dramatisk. Fedmerelaterede sygdomme regnes nu af WHO for at være et af de største helbredsproblemer på globalt plan. Fedme og diabetes-2 nedsætter ikke bare livskvaliteten, men øger samtidig dramatisk risikoen for f.eks. alvorlige hjertekarsygdomme. De samfundsøkonomiske konsekvenser af fedmeepidemien er derfor massive. En række forskere fra Københavns Universitet går nu sammen i et storstilet, tværdisciplinært forskningsinitiativ, Food, Fitness og Farma, for at skaffe ny viden om årsagerne til livsstilssygdomme, og for at udvikle helt nye metoder til at forebygge og behandle disse sygdomme.

Banebrydende samarbejde
Food, Fitness og Farma bliver støttet med en 5-årig såkaldt UNIK-bevilling på 120 mio. kr. fra Videnskabsministeriet. UNIK midlerne blev i 2008 som et nyt virkemiddel udbudt i åben konkurrence mellem universiteterne i Danmark.

- Det drejer sig om en banebrydende ny form for samarbejde, hvor forskere fra 17 institutter på 6 fakulteter skal samarbejde i helt nye synergifremmende konstellationer og med tværdisciplinære angrebsvinkler, siger professor i molekylær farmakologi Thue W. Schwartz.

- I det nye samarbejde vil der bl.a. være fokus på, at få viden fra det socio-økonomiske og det fødevare teknologiske område til at spille aktivt sammen med viden fra biomedicinske områder som genetik, epidemiologi, muskelfysiologi, farmakologi og fedmekirurgi, fortæller professor Thue W. Schwartz, der skal lede det nye forskningsinitiativ.

Frugten af vellykket fusion
Ud over forskergrupper fra Det Biovidenskabelige og Det Farmaceutiske Fakultet, som blev integreret i Københavns Universitet ved Universitetsfusionen i 2007, indgår der i Food, Fitness og Farma samarbejdet også forskere fra Det Sundhedsvidenskabelige, Det Naturvidenskabelige, Det Samfundsvidenskabelige og Det Juridiske Fakultet.

- Det unikke samarbejde og den store bevilling på 120 millioner kr. er frugten af en vellykket fusionsproces, hvor vi skabte rammerne for og nærhed mellem mange forskningsdiscipliner. Ved at sætte forskerne sammen på tværs skabes ikke alene grundlag for unik nytænkning, men det konkrete samarbejde øger også muligheden for at tiltrække store, nationale og internationale forskningsbevillinger, hvor tværfaglighed i dag er et uomgængeligt krav, siger rektor Ralf Hemmingsen fra Københavns Universitet.

Invitation til pressen
Food, Fitness og Farma bliver indviet ved et arrangement på Københavns Universitet fredag den 9. oktober kl. 14.00. Indvielsen foregår i Dam Auditoriet på Panum Instituttet, Blegdamsvej 3B. Pressen er velkommen ved forevisning af pressekort.

Hjemmeside
www.ku.dk/foodfitnesspharma/

Fakta om fedme
Risikoen for at udvikle diabetes-2 er meget høj for fede mennesker. Det samme gælder hjertekarsygdomme, slagtilfælde, hypertension, galdesten, slidgigt, åndedrætsbesvær og kræft. Samtidig er fede mennesker underlagt en række fordomme, som fører til diskrimination af voksne på arbejdsmarkedet og mobning af børn i skolerne. Alligevel stiger antallet af fede, og fortsætter udviklingen, vil der i 2015 være op mod 300.000 sygeligt fede i Danmark. Næsten lige så mange vil have diabetes-2 uden at vide det. På globalt plan regner man med, at der i dag er en milliard overvægtige mennesker, og at 300 millioner mennesker er sygeligt fede. Specielt foruroligende er det forhold, at fedmeepidemien rammer børn hårdt, globalt såvel som i Danmark, hvor hvert femte barn i dag er overvægtigt.

Fakta om Food, Fitness og Farma
Food, Fitness og Farma skal undersøge sundhedsfremmende fødevarer, optimere anbefalinger for fysisk aktivitet og kost, finde nye og effektive strategier til livsstilsændringer og skabe basis for nye og bedre lægemidler.

Forskningen kan inddeles i fire overordnede områder:

  • Fødevarer og mavetarmkanalen – at undersøge frigivelsen af hormoner i relation til fødevare og kost bl.a. som platform for udvikling af nye lægemidler, der kan efterligne resultaterne fra den diabetes-2 effektive fedmekirurgi
  • Muskler og fysisk aktivitet - at finde og karakterisere mekanismerne bag de sundhedsfremmende effekter af motion.
  • Genetik og epidemiologi – at finde de arvelige årsager til, at nogle personer har større risiko for at udvikle fedme eller diabetes-2
  • Socioøkonomi og psykologi - at kende og sammenkoble årsagerne til usund livsstil med den enkeltes vanskeligheder ved at bryde usunde vaner og undersøge historiske, aktuelle og etiske aspekter af samfundsmæssige forsøg på regulering af livsstil


Foto: FatM1ke, GNU/CC