13. oktober 2009

Lynnedslag truer økonomien

Sommerens lynnedslag har ikke kun ramt fodboldspillere og golfspillere. Ny forskning peger på, at også økonomien kan påvirkes af antallet af lynnedslag.

Fire forskere fra Økonomisk Institut på Københavns Universitet har analyseret, hvordan antallet af lynnedslag påvirker produktiviteten blandt arbejdstagere i de 48 sammenhængende delstater i USA. Undersøgelsen dokumenterer, at de delstater, der ofte rammes af lynnedslag, også er dem med den laveste vækst i arbejdstagernes produktivitet.

- Den generelle opfattelse har været, at klimaet selvfølgelig har stor indvirkning på fattige landes vækst på grund af landbrugets store betydning, hvorimod industrilandendes vækst er mere ”robust” over for moderate klimatiske udsving. Vores regionaldata fra de amerikanske delstater viser imidlertid, at avancerede økonomier er meget mere sårbare over for naturfænomener end hidtil antaget, siger professor Carl-Johan Dalgaard, der er en af de økonomer, der har undersøgt lynnedslags påvirkning på økonomien.

It er synderen
Årsagen til, at avancerede økonomier er blevet sårbare over for lynnedslag skal findes i de seneste årtiers teknologiske udvikling:

- Med informationsteknologiens indtog er samfundet blevet afhængig af en endog meget høj strømkvalitet, idet computerchips er uhyre følsomme over for strømudsving. Et strømudsving på blot få millisekunder er nok til at gøre skade på for eksempel hukommelseskort eller servere. Derfor bliver omkostningerne ved it-udstyr større i delstater karakteriseret ved høj lynintensitet, og det medfører, at computere og internettet er mindre udbredt, selv når der tages højde for andre betydningsfulde faktorer som uddannelse, urbanisering, befolkningens aldersstruktur mv. For virksomhederne i delstaterne med mange lynnedslag er konsekvensen, at de går glip af de fordele, som de kan få ved for eksempel at automatisere produktionen, og på sigt vil det altså dæmpe den økonomiske vækst, siger Carl-Johan Dalgaard.

At det netop er informationsteknologien, der er synderen, underbygges af, at der før 1990’erne ikke var statistisk sammenhæng mellem antallet lynnedslag og økonomisk vækst på tværs af de amerikanske delstater. Det er altså først efter 1990’erne, hvor it for alvor slog bredt igennem i det amerikanske samfund, at der er en synlig sammenhæng mellem forekomsten af lynnedslag og vækst.

Den danske trussel
Der er endnu ikke lavet undersøgelser af sammenhængen mellem antallet af lynnedslag og vækst i Danmark, men et forsigtigt skøn vil være, at også den danske økonomi kan påvirkes:

- I Danmark har vi den fordel, at vi kun i relativt beskeden grad er udsat for lynnedslag, hvilket har lettet omkostningerne ved introduktionen af it og gjort os i stand til at udnytte informationsteknologien fuldt ud. Men hvis den globale opvarmning medfører en øget lynaktivitet, er der også risiko for, at det danske samfund bliver påført betydelige omkostninger, siger Carl-Johan Dalgaard.

Det er økonomerne Thomas Barnebeck Andersen, Jeanet Bentzen, Pablo Selaya og Carl-Johan Dalgaard, der står bag undersøgelsen.

Kontakt
Professor Carl-Johan Dalgaard, carl.johan.dalgaard@econ.ku.dk, tlf. 35 32 44 07/ 31 95 94 23
Kommunikationsmedarbejder Lene Juhl Friedrichsen, lef@samf.ku.dk, tlf. 35 32 47 87/ 23 65 25 07