20. oktober 2009

Krisen kradser for tysk

Fredag den 23. oktober sætter en stor konference spot på tyskfagets trængsler. Konferencen Tysk Nu (!), der er arrangeret af Københavns Universitet, Roskilde Universitet og Copenhagen Business School, handler om tysk sprog og kultur i offentlighed, forskning og undervisning i Danmark.

”Tysk nu” er ikke – som man måske kunne tro ud fra navnet – et nyt lærebogssystem for tysk i folkeskolen, men derimod noget så relativt sjældent som et fælles initiativ, som tyskmiljøerne fra Københavns Universitet, Roskilde Universitet og Copenhagen Business School har taget i anledning af 60 årsdagen for Forbundsrepublikken Tysklands grundlæggelse og 20 årsdagen for Murens fald.

En paradoksal situation
Miljøerne omkring tyskfaget har i samarbejde med Goethe-Instituttet og Den Tyske Ambassade i København slået sig sammen om en dobbelt opgave. En opgave, der på mange måder oven i købet er paradoksal. På den ene side opleves på mange fronter en voksende interesse for Tyskland og for tysk kultur. Man behøver blot at slentre en tur i København for at konstatere, at den ene beværtning efter den anden har udrustet sig med tyskklingende navne. Den tyske forfatter Hans Magnus Enzensberger modtager Sonning-prisen til februar. Berlin er blevet det helt store rejsemål for danskere, og der er næppe nogen, der ikke kender en, som har købt en lejlighed i den tyske hovedstad.

På den anden side må der råbes vagt i gevær for faget. Tyskfaget er trykket og trængt såvel i forskningsverdenen som i hele uddannelsessystemet. Selvom mange stadig vælger tysk i folkeskolen, vælger stadig færre tysk i gymnasiet, endnu færre på de højere læreanstalter og næsten ingen på seminarierne. Mange seminarier har sågar måttet opgive at udbyde faget. Man behøver derfor ingen krystalkugle for at forudse, at der om føje tid vil være endnu færre kvalificerede tysklærere til at undervise i folkeskolen. Tyskfaget er med andre ord inde i en ond spiral.

Tid til handling
Konferencen vil derfor sætte spot på den paradoksale situation ved dels at fokusere på, hvordan tysk sprog, kultur og samfund repræsenteres og formidles i Danmark og i den danske offentlighed, og dels på de mange interessante ting, der sker lige nu, deraf konferencens navn Tysk nu (!). Men konferencen vil også give lejlighed til at diskutere og debattere med fagfolk, undervisningsministeren, politikere, aftagere i erhvervslivet og studerende, om hvad der kan/skal gøres for, at tyskmiljøerne kan blive ved med at uddanne folk med tilstrækkeligt gode tyskkompetencer. Det kræver bedre vilkår for faget gennem hele systemet, og det er – som man ville sige i miljøet – ”höchste Eisenbahn” for handling, deraf det lille udråbstegn i konferencens navn.

Om konferencen
Konferencen afholdes fredag den 23. oktober kl. 8.30 – 18.00 på Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet Amager, Multisalen – lokale 21.0.54.

Konferencen samler mere end 250 tyskeksperter, kulturpersoner, politikere, undervisere, forskere og studerende. Konferencen vil vise tyskfagets mangfoldighed og relevans og live-streames via konferencens hjemmeside tysknu.ku.dk, hvor der også kan læses mere om konferencen.

Kontakt
Institutleder Jens Erik Mogensen, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk på Københavns Universitet, 28 75 84 06

Lektor Detlef Siegfried, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk på Københavns Universitet, 60 64 22 10

Kommunikationsmedarbejder Morten Moesgaard Sørensen, Det Humanistiske Fakultet, 40 47 52 16