28. oktober 2009

Gymnasieelever strømmer til studiepraktik

Studenter på sabbatår og gymnasieelever får de kommende uger udvalgte smagsprøver på studielivet på Københavns Universitet. Det sker i forbindelse med den såkaldte studiepraktikordning, der efter sidste års store succes, i år har firedoblet antallet af praktikpladser.

Gymnasieelever på KUDet er Det Naturvidenskabelige, Det Farmaceutiske og Det Biovidenskabelige Fakultet, der inviterer gymnasieeleverne indenfor. De tre fakulteter tilbyder tilsammen mere end 300 studiepraktikpladser på i alt 19 uddannelser. Og interessen er stor. Faktisk så stor, at pladserne på nogle uddannelser for længst er fyldt op. Det er især på farmaceut- og veterinæruddannelsen og på fagene fysik, kemi, molekylær biomedicin og matematik, der har været mange ansøgere.

Studielivet skal opleves

Undervisningsform, studiemiljø og selve det at studere får man bedst indtryk af ved at opleve det på egen krop. De elementer vil derfor være centrale, når gymnasieeleverne fra i dag og de næste uger frem møder op til tre-dages studiepraktik, hvor de undervejs både møder nuværende studerende og undervisere.

- Vi ved, at studiepraktikken har betydning for gymnasieelevernes studievalg. F.eks. kan vi se, at mere end halvdelen af dem, der deltog i praktikken i 2008, i dag er optaget på en af vores uddannelser, fortæller kommunikationschef på Det Naturvidenskabelige Fakultet, Joakim Groth og tilføjer, at en tredje del af dem, der er optaget efter at have været i studiepraktik i 2008, også peger på, at studiepraktikken havde en stor betydning for deres studievalg, da de blev spurgt i fakultetets studiestartsundersøgelse.

To af de tre fakulteter sørger også for overnatning til de gymnasieelever, der bor langt fra København. Eleverne får på den måde også en oplevelse af, hvad det vil sige at være studerende i hovedstaden.

Studiekendskab mindsker frafald

Det er vigtigt, at nye studerende har et realistisk billede af, hvad det vil sige at studere, inden de starter på studiet. For selvom man er glad for matematik i gymnasiet, så kan det være svært at forestille sig, hvordan det er at være studerende på Institut for Matematiske Fag.

- Det handler om at få afstemt forventningerne. For hvis nystartede studerende ikke har et realistisk billede af, hvad det vil sige at studere, inden de starter, så risikerer de at blive skuffede, og i værste fald dropper de ud igen, siger Joakim Groth.

Studiepraktikken er derfor ikke alene et godt redskab til at gøre gymnasieelever og studenter interesserede i uddannelser på universitetet. Et mindst lige så vigtigt mål med studiepraktikken er at mindske frafaldet.

- Frafald er en dårlig forretning for universitetet og tit også en meget dårlig oplevelse for den enkelte. Så jo bedre vi kan ruste vores kommende studerende til at tage de rigtige valg, jo bedre. Derfor laver vi studiepraktik, forklarer Joakim Groth.

 

Om studiepraktik

Som noget nyt samarbejder en række af landets uddannelsesinstitutioner om at synliggøre studiepraktikken over for gymnasierne. På hjemmesiden www.studiepraktik.nu kan elever og lærere få et overblik over, hvilke uddannelser der udbyder studiepraktik og tilmelding kan ske via sitet.

Uddannelser med studiepraktik på KU

Farmaceutuddannelsen, Biologi, Biokemi, Molekylær biomedicin, Datalogi, Fysik, Geofysik & Astronomi, Geografi, Geologi, Idræt, Kemi, Matematik, Nano-Science, Biologi-bioteknologi, Fødevarevidenskab, Naturressourcer, Landskabsarkitektur, Veterinærmedicin og Skov- og landskabsingeniør.

Studiepraktik efterår 2009

På Københavs Universitet afholdes studiepraktikken i år på Det Biovidenskabelige og Det Farmaceutiske Fakultet den 28.-30. oktober og på Det Naturvidenskabelige Fakultet den 11.-13. november. Der er stadig åbent for tilmelding på Det Biovidenskabelige Fakultet.