23. oktober 2009

Ny viden i kampen mod fedme

Photo: CC BY 2.0 / mor10am

Fælleseuropæisk forskning dokumenterer, at lægemidlet liraglutid kan føre til betydeligt vægttab for svært overvægtige. Undersøgelsen er udarbejdet i et tæt samarbejde mellem forskere fra Københavns Universitet og Novo Nordisk A/S og er netop i dag blevet offentliggjort i det internationalt anerkendte tidsskrift The Lancet. Liraglutid er stadig under klinisk udvikling og kan derfor ikke fås i handlen.

Værdifuld grundforskning

De nye forskningsresultater er et godt eksempel på grundforskning, som over tid fører til et lægemiddel i klinisk afprøvning, fortæller professor dr. med Arne Astrup fra LIFE - Det Biovidenskabelige Fakultet.

- Situationer som disse er det synlige bevis for omverdenen på, at det kan betale sig at udføre grundforskning. Det er på baggrund af de oprindelige opdagelser i 1997 af, at hormoner i tarmen giver besked til hjernen, at Novo Nordisk nu har et potentielt nyt lægemiddel, som kan gøre livet væsentligt bedre for rigtig mange mennesker, siger professor dr. med Arne Astrup, der er medlem af "The liraglutide Obesity Advisory Board of Novo Nordisk".

Allerede i 1997 gjorde Arne Astrup sammen med blandt andre professor Jens Holst fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet den banebrydende opdagelse, at tarmhormonet GLP-1 er et mæthedshormon, som meddeler hjernen, når det ikke er nødvendigt at spise mere. Liraglutid er baseret på netop GLP-1, og det er mere end ti års forskning, der i dag leder frem til konklusionen om, at liraglutid kan hjælpe svært overvægtige.

Vægttab hos forsøgsdeltagere

Det gennemførte forsøg er blevet kørt 19 steder i Europa med deltagelse af i alt 564 svært overvægtige personer i alderen 18 - 64 år med et BMI på mellem 30 og 40. Forsøget viste, at i løbet af 20 uger, tabte 76 pct. af de overvægtige, der fik liraglutid, mere end 5 pct. af deres kropsvægt, hvorimod 30 pct. af placebogruppen havde et tilsvarende vægttab. Begge grupper indtog samtidig en kaloriebegrænset diæt og øgede deres fysiske aktivitet i forhold perioden før deltagelsen i forsøget.

- Alt i alt tilbyder liraglutid nye muligheder for behandling af overvægt - og bedre resultater sammenlignet med de præparater, der i dag er på markedet. Behandling med liraglutid bør dog ikke stå alene. Som med de fleste øvrige medicinske behandlingsmuligheder opnås de bedste og mest holdbare resultater, hvis man inkluderer en sund diæt og fysisk aktivitet i kampen for at smide de overflødige kilo, siger professor dr. med Arne Astrup.

Læs mere om forsøget og forskningsresultaterne på www.FOODofLIFE.dk og www.thelancet.com.

Kontakt
Professor Arne Astrup, Institut for Human Ernæring på LIFE - Det Biovidenskabelige Fakultet, ast@life.ku.dk, 35 33 24 76 eller mobil 21 43 33 02
Kommunikationsmedarbejder Kristian Levring Madsen, LIFE - Det Biovidenskabelige Fakultet, kma@life.ku.dk, 40 48 16 84

Kilde: The Lancet