28. oktober 2009

Topkarakter til teologisk forskningscenter

International forskningsevaluering fra Danmarks Grundforskningsfond roser Center for Studiet af Kulturarven fra Middelalderens Ritualer . Evalueringen markerer slutningen på centrets snart otteårige forskning i forbindelsen mellem middelalderlig og moderne europæisk kultur.

Fra rock til religiøs symbolik

Centret har været ramme om en række enkeltprojekter med det fælles formål at bidrage til forståelsen af den moderne vesteuropæiske kultur ved at undersøge indflydelsen af middelalderlige kirkeritualer på moderne kunst og kultur. Forskerne på centret har blandt andet beskæftiget sig med kultiske elementer i moderne rockmusik og religiøs symbolik i moderne arkitektur.

Danmarks Grundforskningsfond er meget tilfredse med centrets arbejde og resultaterne af forskningsevalueringen.

- Centret er et rigtig godt eksempel på, at et af Grundforskningsfondens Centres of Excellence inden for humaniora kan komme helt i top - også internationalt. Fonden har bemærket, at centret har evnet at udforske nye, spændende områder samtidig med, at de har konsolideret eksisterende projekter, siger direktør Thomas Sinkjær fra Danmarks Grundforskningsfond.

Tværfaglig styrke

Den internationale forskningsevaluering er udført af forskere fra Tyskland, England og Italien, og der spares ikke på rosende ord fra de udenlandske kollegaer.

- Et af de problemer som har præget forskningen i europæisk mentalitetshistorie har været en tendens til at opdele studiet af den kulturelle arv i separate områder; musik, kunst, teologi, litteratur etc. og således isolere de forskellige kulturelle elementer. Ved at fokusere på et koncept som ritual, er det lykkedes centret at bringe de mange discipliner sammen i en fælles indsats for at undersøge den interne forbindelse mellem de forskellige kulturelle områder, siger professor Ulrich Berner fra University of Bayreuth, Tyskland.

Center for Studiet af Kulturarven fra Middelalderens Ritualer blev oprettet i 2002 som et grundforskningscenter ved Afdeling for Kirkehistorie på Det Teologiske Fakultet på bevillinger fra Grundforskningsfonden.