29. oktober 2009

Ung innovation om sociale medier

Den 31. oktober hiver en gruppe gymnasieelever dagen ud af kalenderen for at deltage i innovationsworkshoppen FACE IT på Det Humanistiske Fakultet. På workshoppen giver en ny bacheloruddannelse og Væksthuset Katalyst 3.g'ere fra forskellige gymnasier mulighed for at prøve kræfter med de nye medier ved at løse kommunikationsopgaver for Dansk Flygtningehjælp.

Smagsprøve på uddannelse

FACE IT er en innovationsworkshop, der - ganske som den nye bacheloruddannelse - handler om at få unge brugere af sociale medier til at designe nye koncepter for, hvordan man kan bruge sociale medier i fremtiden.

- På workshoppen giver vi de unge en smagsprøve på den nye uddannelse kommunikation og it. Med uddannelsen markerer Københavns Universitet et skærpet fokus på vækstpotentialet hos og navigationsmulighederne for de nye medier, siger Trine Middelbo Sørensen, der er leder af Væksthuset Katalyst .

Kommunikation og it

Hvem kender hvem? Hvem deltager i hvad? Og hvem taler med hvem? De digitale medier spiller en større og større rolle i hverdagen. Det har Københavns Universitet taget konsekvensen af og etableret en ny bacheloruddannelse, der har til formål at ruste fremtidens generationer til en kommunikation, der i stadigt stigende grad sker på de sociale mediers præmisser.

Uddannelsen hedder kommunikation og it. Den integrerer både datalogi og medievidenskab og fokuserer på nye mediers betydning for kommunikation, samarbejde og innovation, og hvordan man bruger digitale informations- og kommunikationsteknologier i erhvervslivet.

Uddannelsen startede i september 2009, hvor 40 nye studerende blev optaget på uddannelsen. For mere information om den nye uddannelse på studier.ku.dk eller på uddannelsens hjemmeside.

Workshoppen FACE IT finder sted lørdag den 31. oktober, kl. 9.00-17.30 på Det Humanistiske Fakultet, Njalsgade 76, lokale 10.1.4, 2300 København S.