EU

BREXIT

Professor Marlene Wind
Center for Europæisk Politik, Institut for Statskundskab

Mail: mwi@ifs.ku.dk 
Telefon: 35 32 34 29
Mobil: 51 32 76 62
Sprog: Dansk og engelsk
 • Brexit generelt
 • EU generelt
 • Europaparlamentets beføjelser
 • EU-Domstolen
Professor Rebecca Adler-Nissen
Center for Europæisk Politik, Institut for Statskundskab

Mail: ran@ifs.ku.dk
Telefon: 35 32 37 05
Mobil: 30 22 40 75
Sprog: Dansk og engelsk
 • Brexit generelt
 • EU generelt
 • Britiske EU-forbehold
 • EU’s traktater
Professor Ian Manners
Center for Europæisk Politik, Institut for Statskundskab

Mail: ima@ifs.ku.dk
Telefon: 35 32 34 39
Sprog: Engelsk
 • Økonomiske konsekvenser af Brexit
 • Politiske konsekvenser af Brexit
 • Sociale og kulturelle aspekter af Brexit
 • Konsekvenser set fra Storbritanniens perspektiv
 • Konsekvenser set fra Danmarks perspektiv
Professor Ben Rosamund
Center for Europæisk Politik, Institut for Statskundskab

Mail: br@ifs.ku.dk
Telefon: 35 32 33 95
Sprog: Engelsk
 • The conduct of the Brexit campaign
 • Brexit in historical context
 • Brexit and the Conservative Party

Professor MSO Henrik Larsen
Center for Europæisk Politik, Institut for Statskundskab

Mail: hl@ifs.ku.dk
Telefon: 35 32 34 17
Sprog: Dansk og engelsk

 • EU og Brexit generelt
 • Brexit og dansk europapolitik/udenrigspolitik
 • Brexit og britisk udenrigs- og sikkerhedspolitik
 • Britisk europapolitik
 • EU som udenrigspolitisk aktør
 • EU-forbehold
 • Traktater

Europæisk integration Til toppen

Professor emeritus, dr.jur. Henning Koch

JUR Center for retskulturelle studier 

Tlf: 35 32 31 15
Mail: Henning.Koch@jur.ku.dk

 • Europæiske værdier
 • Folkeafstemninger om EU
 • Suverænitetsafgivelse

Dansk folkeafstemning om retsforbehold Til toppen

Professor Rebecca Adler-Nissen
Center for Europæisk Politik, Institut for Statskundskab

Telefon: + 45 35 32 33 97
Mobil: +45 30 22 40 75
Mail: ran@ifs.ku.dk

 • EU's historie og generelle udvikling
 • Ministerrådet og Det Europæiske Råd
 • Traktatforhandlinger
 • Det danske EU-formandskab
 • Dansk europapolitik
 • EU-forbehold og EU i flere hastigheder
 • Euroen og det økonomiske samarbejde
 • Retlige og indre anliggender (asyl, migration, civilret samt politi- og strafferetligt samarbejde)
 • EU's udenrigspolitik og den fælles udenrigstjeneste
 • EU's oversøiske territorier
 • Fleksibel integration

Professor Peter Nedergaard
Center for Europæisk Politik, Institut for Statskundskab
Telefon: 35 32 34 08
Mobil: 51 42 30 93

Mail: pne@ifs.ku.dk  

 • EU og erhvervslivet
 • Lobbyisme
 • ØMU
 • Europagten
 • EU’s institutioner,
 • Lissabontraktaten
 • Handelspolitik
 • EU’s udviklingspolitik
 • Den danske EU beslutningsproces
 • EU’s beslutningsproces
 • EU’s historie
 • EU’s landbrugspolitik

Professor Marlene Wind
Center for Europæisk Politik, Institut for Statskundskab

Telefon: 35 32 34 29

Mobil: 51 32 76 62
Mail: mwi@ifs.ku.dk

Samspillet mellem ret og politik I EU, herunder:

 • Fri bevægelighed
 • Indre marked
 • Unionsborgerskab
 • Traktatændringer
 • Immigration
 • Økonomisk politik

EU's historie og medlemslande Til toppen

Lektor Morten Rasmussen
Historie, SAXO-Instituttet

Telefon: +45 29 62 05 50

Mobil: 29 62 05 50 
Mail: mortenra@hum.ku.dk

 • Danmark og Europa efter 1945
 • Europæisk historie efter 1945
 • EU's historie efter 1945
 • EU-domstolens historie

Lektor Mogens Pelt
Historie, SAXO-Instituttet

Telefon: +45 51 29 95 21

Mobil: 20 60 30 37
Mail: mpelt@hum.ku.dk

 • Grækenlands historie og samfundsforhold
 • Sydøsteuropa
 • Tyrkiet

Seniorforsker Gert Sørensen
Italiensk, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk

Telefon: +45 35 32 84 34

Mobil: 51 26 90 78
Mail: gers@hum.ku.dk

 • Italiens historie og samfundsforhold
 • Italiens forhold til EU

Lektor emeritus Karl Christian Lammers
Historie, SAXO-Instituttet

Telefon: +45 51 29 95 67

Mobil: 26 81 21 15
Mail: lammers@hum.ku.dk

 • Tysk politik
 • Nyere tysk historie
 • Samfund og stat i Tyskland

Professor Ben Rosamond
Center for Europæisk Politik, Institut for Statskundskab
Telefon: 35 32 33 95
Mail: br@ifs.ku.dk

 • EU's historie

 • EU økonomisk governance

 • Demokrati og legitimitet i EU

 • Storbritannien og EU

Foretrækker at udtale sig på engelsk

Lektor Rebecca Adler-Nissen
Center for Europæisk Politik, Institut for Statskundskab

Telefon: +45 35 32 33 97
Mobil: +45 30 22 40 75
Mail: ran@ifs.ku.dk

 • EU's historie og generelle udvikling

 • Ministerrådet og Det Europæiske Råd

 • Traktatforhandlinger

 • Det danske EU-formandskab

 • Dansk europapolitik

 • EU-forbehold og EU i flere hastigheder

 • Euroen og det økonomiske samarbejde

 • Retlige og indre anliggender (asyl, migration, civilret samt politi- og strafferetligt samarbejde)

 • EU's udenrigspolitik og den fælles udenrigstjeneste

 • EU's oversøiske territorier

Til toppen

EU-politik, institutioner og beslutningsproces 

Forsker  Emner

Professor Dorte Sindbjerg Martinsen
Center for Europæisk Politik,
 Institut for Statskundskab
Telefon: 35 32 34 26 

 +45 50 90 72 16
Mail: dm@ifs.ku.dk

 • EU og velfærd
 • Socialpolitik i EU
 • Europæisering af velfærd
 • EU's regulering af sundhed
 • Grænseoverskridende sundhedsrettigheder
 • Patientmobilitet i EU
 • EU's indvirkning på nationale politikker og nationalt råderum
 • EU's politiske system og forholdet mellem EU's institutioner
 • EU-domstolens rolle, integration mellem ret og politik

Lektor Jens Ladefoged Mortensen
Center for Europæisk Politik, Institut for Statskundskab

Telefon: 35 32 34 48 
Mail: jlm@ifs.ku.dk

 • Europæisk økonomisk integration
 • EU’s handelspolitik
 • EU’s udenrigsanliggender
 • EU’s klima og miljøpolitik
 • EU’s landbrugs og fødevare politik
 • EU’s energimarked

Professor Ph.D Helle Krunke
JUR Centre for European and Comparative Legal Studies

Tlf: 35 32 43 82
Mail: Helle.Krunke@jur.ku.dk

 • EU’s institutioner
 • Beslutningsprocesser i EU
 • Danske EU-beslutningsprocedurer
 • Europaudvalget

Seniorforsker, Centerleder Henrik Breitenbauch

Center for Militære studier, Institut for Statskundskab

Tlf: +45 35 32 40 86

Mail: hob@ifs.ku.dk

 • Dansk og vestlig sikkerheds- og forsvarspolitik
 • Amerikansk sikkerheds- og forsvarspolitik
 • Militære interventioner
 • Stabilisering
 • Krigen mod terror
 • Sikkerhedsstrategi
 • Geopolitik
 • NATO

Økonomi og arbejdsmarked Til toppen

Forsker  Emner

Professor Marlene Wind
Center for Europæisk Politik, Institut for Statskundskab. iCourts, Det Juridiske Fakultet

Telefon: 35 32 34 29

Mobil: 51 32 76 62
Mail: mwi@ifs.ku.dk

Samspillet mellem ret og politik I EU, herunder:

 • Fri bevægelighed
 • Indre marked
 • Unionsborgerskab
 • Traktatændringer
 • Immigration
 • Økonomisk politik

Professor Peter Nedergaard
Center for Europæisk Politik, Institut for Statskundskab
Telefon: 35 32 34 08
Mobil: 51 42 30 93

Mail: pne@ifs.ku.dk  

 • EU og erhvervslivet
 • Lobbyisme
 • ØMU
 • Europagten
 • EU’s institutioner
 • Lissabontraktaten
 • Handelspolitik
 • EU’s udviklingspolitik
 • Den danske EU beslutningsproces
 • EU’s beslutningsproces
 • EU’s historie
 • EU’s landbrugspolitik

Professor, dr.jur. Jesper Lau Hansen
leder af FOCOFIMA

Telefon: +45 35 32 31 95
Mail: Jesper.Lau.Hansen@jur.ku.dk

 • Selskabers og aktionærers retsforhold
 • Reguleringen af kapitalmarkedet og børserne

Professor Rasmus Kristian Feldthusen
JUR Center for virksomhedsansvar

Telefon: +45 35 32 31 98

Mobil: +45 30 59 00 61
Mail: rasmus.kristian.feldthusen@jur.ku.dk

 • Corporate Governance og Corporate Social Responsibility  
  (etik og ansvarlighed ved erhvervsdrift og investering)

Til toppenJuridiske forhold 

Forsker  Emner

Professor i strafferet Jørn Vestergaard, JUR Forskningscenterområdet - fordelingssted
Tlf: 21 60 26 80
Mobil: 21 60 26 80
Mail: jorn.vestergaard@jur.ku.dk

 • EU-strafferet
 • Den europæiske arrestordre
 • EU-terrorlister

Professor, ph.d Jens Elo Rytter
JUR Centre for international law, Conflict and Crisis

Tlf: 35 32 31 01
Mail: Jens.Elo.Rytter@jur.ku.dk

 •  Menneskerettigheder

Lektor Ebrahim Afsah
JUR Centre for European and Comparative Legal Studies
Telefon: +45 35 32 31 53
Mail: Ebrahim.Afsah@jur.ku.dk

 • Det arabiske forår
 • Komparativ ret

Adjungeret lektor Bart Van Vooren
JUR Centre for European and Comparative Legal Studies

Tlf: 35 32 33 28
Mail: bart.van.vooren@jur.ku.dk

 • EU-forfatningsret og institutionelle lovgivning
 • Forholdet mellem national lovgivning og EU-lovgivning
 • Forholdet mellem EU-institutionerne.
 • Fremtidige traktatændringer: Økonomi
 • Styreform og finanspagt
 • EU’s internationale forbindelser
 • Den europæiske udenrigstjeneste
 • EU og internationale organisationer (FN, WTO)
 • EU og international økonomisk & finansiel styring (EURO/G20/IMF)
 • EU og handel med energi
 • EU og migrationspolitik
 • EU og dets naboskabspolitik: Øst og Syd

Lektor i europæisk forfatningsret 

Urska Sadl
JUR Center for International Courts
Tlf: 35 32 32 21
Mail: Urska.Sadl@jur.ku.dk

 • EU-Domstolen
 • EU-forfatningsret

Professor, ph.d. Ulla Neergaard
JUR Centre for European and Comparative Legal Studies
Tlf: 35 32 33 13
Mail: Ulla.Neergaard@jur.ku.dk

EU-ret, herunder bl.a.:

 • Fri bevægelighed
 • EU-konkurrenceret
 • Europæisering af velfærdsydelser
 • Tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse
 • EU-retlig metode
 • Indre marked

Professor, dr. jur. 
Caroline Heide-Jørgensen
JUR Centre for European Studies in Economic Law
Tlf: 35 32 31 28
Mail: Caroline.Heide-Jorgensen@jur.ku.dk

 • Konkurrenceret
 • Markedsførings.- og Forbrugerret
 • Medier

Professor, dr.jur. Linda Nielsen 
JUR Forskningscenterområdet - fordelingssted
Tlf.: +45 35 32 31 23
Mobil: +45 28 76 31 23
Mail: Linda.Nielsen@jur.ku.dk

 • Bioret og bioetik samt etik generelt
 • Familieret og Arveret
 • Bankret og Investering
 • Pensioner, CSR og Corporate governance
 • Globalisering
 • Universitetsforhold, forskning og undervisning generelt

Professor, ph.d. Steen Treumer
JUR Center for virksomhedsansvar
Tlf: 35 32 32 24
Mobil: 21 48 23 26
Mail: Steen.Treumer@jur.ku.dk

 •  EU-udbud/statsstøtte

Professor Niels Fenger
JUR Center for Offentlig Regulering og Administration
Tlf: 35 32 31 34
Mail: niels.fenger@jur.ku.dk

 •  Alm. forvaltningsretlige emner

Professor, ph.d. Michael Gøtze
JUR Center for Offentlig Regulering og Administration  
Tlf: 35 32 31 78
Mail: Michael.Gotze@jur.ku.dk

 •  EU-ombudsmand

Lektor Catherine Jacqueson
JUR WELMA - Center for Retlige Studier i Velfærd og Marked
Tlf: 35 32 35 97
Mail: Catherine.Jacqueson@jur.ku.dk

 • Det indre marked (f.eks. sundhedsydelser)
 • Fri bevægelighed af personer
 • Rettigheder pga. unionsborgerskabet

Professor, dr. jur. Peter Pagh
JUR Center for Offentlig Regulering og Administration

Tlf: 35 32 31 27
Mobil: +45 21 82 00 38
Mail: peter.pagh@jur.ku.dk

 • EU-miljøret
 • Indre marked
 • EU-ret og grundlov

Postdoc Ana Nordberg
JUR Center for Informations- og innovationsret

Tlf: 35 32 35 86
Mobil: 0046 73 26 32 52 5 (svensk nr.)

Mail: Ana.Nordberg@jur.ku.dk

 • EU's patentlov
 • Patentbarhedens begrænsninger og udøvelse af patentrettigheder 
 • Nanoteknologiske patenter


Foretrækker at udtale sig på engelsk

Professor, Dekan Jacob Graff Nielsen
Det Juridiske Fakultet

Tlf: 35 32 31 58
Mobil: 24 48 26 87
Mail: dekan@jur.ku.dk

 •  EU-skatteret

Erhvervs postdoc, Ekstern lektor, Sebastian Felix Schwemer

JUR Center for Informations- og innovationsret

Tlf: +45 35 33 10 16

Mail: sebastian.felix.schwemer@jur.ku.dk

 

 

 • Det digitale indre marked

 • Innovation

 • Kunstig intelligens

 • Internet regulering

Til toppen