Dansk Politik

Forsker

Emne

Kasper Møller Hansen

Professor og valgforsker
Institut for Statskundskab

Mail: kmh@ifs.ku.dk

Telefon: 35 32 33 92

Mobil: 51 24 50 05

- Valgdeltagelse og mobilisering

- Valgkampe og deres effekt

- Den politiske dagsorden

- Stemmeadfærd

- Regeringsdannelse

- Meningsmålinger

- Valg og politik på Internettet 
(websites, Facebook, Twitter mv.)

Jens Hoff

Professor i statskundskab
Institut for Statskundskab

Mail: jh@ifs.ku.dk

Telefon: 35 32 33 86

Mobil: 24 87 70 82

- Klimapolitik, bæredygtighed, energipolitik

- Borgerforslag – og intiativer

- Valg og politik på Internettet 
(websites, Facebook, Twitter mv.)

- Politisk kommunikation

Karina Kosiara-Pedersen

Lektor i statskundskab
Institut for Statskundskab

Mail: kp@ifs.ku.dk

Telefon: 35 32 34 16

Mobil: 51 70 58 43

- Politiske partier og deres medlemmer

- Kandidatopstilling

- Køn og politik

- Valgkampagner

- Valgsystem

Peter Kurrild-Klitgaard

Professor i statskundskab
Institut for Statskundskab

Mail: pkk@ifs.ku.dk

Telefon: 35 32 37 98

Mobil: 20 13 56 06

- Valg og valgdeltagelse

- Valgsystemer

- Afstemningsteori

- Vælgeradfærd

- Regeringsdannelse

- Folketinget

Asmus Leth Olsen

Lektor i statskundskab
Institut for Statskundskab

Mail: ajlo@ifs.ku.dk

Telefon: 35 32 34 01

Mobil: 29 84 86 92

- Holdninger til offentlig service og den offentlige sektor

- Politiske skandaler

Frederik Hjorth

Adjunkt i statskundskab
Institut for Statskundskab

Mail: fh@ifs.ku.dk

Telefon: 35 32 41 01

Mobil: 26 27 24 41

 

- Politisk holdningsdannelse

- Vælgeradfærd

- Meningsmålinger

Peter Thisted Dinesen

Professor (mso) i statskundskab
Institut for Statskundskab

Mail: ptd@ifs.ku.dk

Telefon: 35 32 33 75

Mobil: 30 24 00 60

-          Politisk holdningsdannelse

-          Vælgeradfærd/politisk adfærd

-          Politisk tillid og psykologi

-          Social tillid

-          Holdninger til indvandring og indvandrere

Peter Nedergaard

Professor i statskundskab,

Mail: pne@ifs.ku.dk

Mobil 51 42 30 93

-          EU

-          lobbyisme,

-          politisk økonomi

-          Storbritannien, Tyskland

-          valgplakater

Anne Rasmussen

Professor

Mail: ar@ifs.ku.dk

Mobil 5045 1035

-          Interesseorganisationer

-          Offentlig opinion,

-          Offentlig politik,

-          Folketinget

-          Politiske partier

-          Europa-Parlamentet & EU

Christian Rostbøll                  

Professor (mso) i Statskundskab/politisk teori

Mail: cr@ifs.ku.dk

Tlf. 35323428

Mobil: 50430062

-          demokrati

-          politiske kompromis

-          demokratiets fremtid

-          populisme

Christian Kock

Professor i retorik

Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Mail: kock@hum.ku.dk

Mobil: 23 64 50 50

- Politisk debat

- politisk kommunikation

- retorik

- taler

- argumentation

- spin

- troværdighed

Vincent F. Hendricks

Professor i filosofi

Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Mail: vincent@hum.ku.dk

Mobil: 40 16 80 63

- fake news

- misinformation

- shitstorme

- sociale medier

- politiske bobler

- populisme

Jacob Ørmen

Adjunkt i kommunikation
Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Mail: jacob.oermen@hum.ku.dk

Mobil: 29 91 39 98

- borgernes samtaler om politik

- politiske nyheder på internettet

- valg på sociale medier

Lisa Storm Villadsen

Lektor i retorik

Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Mail: lisas@hum.ku.dk

Mobil: 29 27 98 80

- Politisk retorik

- retorisk medborgerskab

- politisk argumentationskultur

- borgerperspektiver på politisk debat

- uenighedskultur kontra konsensuskultur